< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: לתלמיד/ת מ"א בארכיאולוגיה מרחבית לשנים תשפ"ב תשפ"ג [העברית, ירושלים] דדליין=1.4.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1012021/

פרויקט המחקר “החומה: אנשים ואקולוגיה במונגוליה של ימי הביניים ובסין” בראשות פרופ’ גדעון שלח-לביא מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית ובמימון מועצת המחקר האירופאית (ERC), בצוותא עם המעבדה לארכיאולוגיה מרחבית במכון לארכיאולוגיה בראשותו של ד”ר אורי דוידוביץ’, מחפשים מועמדות ומועמדים* שמעוניינים ללמוד ולכתוב עבודת מ”א בתחום הארכיאולוגיה המרחבית, החל מאוקטובר 2021. המועמדת או המועמד שיתקבלו לתכנית יזכו במלגת לימודים, וישתלבו בעבודת המעבדה לארכיאולוגיה מרחבית.

מלגה זו מיועדת לבעלי תואר בוגר מצטיינים בחוגים ארכיאולוגיה, גיאוגרפיה, מדעי כדה”א, מדעי הסביבה ותחומים קרובים. המלגה מיועדת לסטודנטים שלהם עניין להתמחות במחקר בסיסי ו/או יישומי המשלב טכנולוגיות לחישה מרחוק, לעיבוד, הדמיה ומחקר מרחבי בארכיאולוגיה. טווח הנושאים, התקופות, אזורי העבודה ושאלות המחקר אינו מוגבל.

במסגרת המעבדה לארכיאולוגיה מרחבית ישתלב המלגאי בהיבטים כגון תיעוד ומידול פוטוגרמטרי של אתרים ונופים תרבותיים, לימוד והטמעה של טכנולוגיות חדשות, ותפעול שוטף של המעבדה. כמו כן, ישתלב המלגאי בקבוצת המחקר של פרויקט “החומה”, ישתתף במפגשים ובסיורים שנקיים ויתרום בצדדים מחקריים ויישומיים של פרויקט זה.

המועמד שייבחר יקבל מלגה חודשית בהיקף של 4500 ₪, לתקופה של שנתיים.

על המעוניינים לפנות בדוא”ל לכתובת Thewall@mail.huji.ac.il ולהגיש את המסמכים הבאים:

  1. מכתב פנייה המפרט את זיקת המועמד/ת לתחום ואת הסיבות לרצונו/ה להתמחות בתחום זה.
  2. קורות חיים.
  3. דוגמת כתיבה (עבודת סמינר או פרוסמינר).
  4. מכתב המלצה.

ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 1.4.2021. ראיונות קבלה יערכו למועמדים המובילים.

לבירורים ולפרטים נוספים אנא פנו בדוא”ל: Thewall@mail.huji.ac.il, uri.davidovich@mail.huji.ac.il

https://thewall.huji.ac.il/fellowships

Message publisher
פרופ' גדעון שלח לביא "החומה" פרוייקט מחקר במימון קרן המדעים האירופית (ERC) החוג ללימודי אסיה האוניברסיטה העברית בירושלים Thewall@mail.huji.ac.il
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added