הזדמנות // מלגה: מלגת ארנסט מאך לתלמידי/ות מחקר וחוקרים/ות צעירים/ות בכל תחומי המחקר לשהות מחקרית [אוסטריה] דדליין=1.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1011512/

Ernst Mach Grant - worldwide

שימו לב – המלגה מיועדת לצעירים/ות עד גיל 35

The Ernst Mach Grant – worldwide invites applications from PhD students, postgraduates, postdocs and young lecturers from universities outside of Austria. Students and academic teaching staff from all fields of study can apply for a grant period of 1 to 9 months, extensions are not possible.

Deadline: 01.02.2021 for the academic year 2021/22