הזדמנות // מלגה: לתלמידי/ות מחקר מטעם קרן היינריך בל - סביבה, דמוקרטיה, אי אלימות וצדק חברתי [גרמניה] דדליין=1.3.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1011505/

Heinrich-Böll-Stiftung Scholarship application

The scholarship department of the Heinrich Böll Foundation grants scholarships to graduates, and doctoral students from outside Germany. An application for a scholarship for an undergraduate degree is not possible.

The application deadline is March 1st and September 1st. Please note: We only accept online applications. The application portal will be opened about 6 weeks before the application deadline.

International applicants have to prove their proficiency in German. Good or very good knowledge of the German language is required (at least B2 Level or DSH2).

READ MORE

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה