< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // סדנת מחקר איכותני: מבוא למחקר נרטיבי (גבריאלה ספקטור- מרזל) (סדרת סדנאות במחקר) [מופ"ת, מקוון] 14.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1011313/

לכל הסדנאות בסדרה לחצו כאן

מבוא למחקר נרטיבי
מועד: יום ראשון, 14 בפברואר 2021 , בשעות: 10:00 – 14:30
מרצה: ד"ר גבריאלה ספקטור- מרזל
למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/10001/

בעשורים האחרונים המחקר הנרטיבי נכנס למגוון דיסציפלינות ופרופסיות חברתיות. בסדנה יוצגו עיקריו של המחקר הנרטיבי, בהתבסס על תפיסתו כפרדיגמת מחקר פרשנית ייחודית. הנושאים שיידונו: ההתפתחות ההיסטורית של המחקר הנרטיבי ומקורותיו הדיסיפלינריים; הגדרות של המושג נרטיב; היסודות הפילוסופיים של הפרדיגמה הנרטיבית (אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה); עקרונות מתודולוגיים של איסוף וניתוח נרטיבים; גישות וזרמים בתוך המחקר הנרטיבי;

קהל היעד

הסדנה מיועדת לחוקרות/ים ולסטודנטיות/ם לתארים מתקדמים במדעי החברה ובפרופסיות החברתיות שיש להן/ם היכרות בסיסית עם עקרונות המחקר האיכותני-פרשני, והן/ם מבקשות/ים ללמוד על אופיו הייחודי של המחקר הנרטיבי כסוג מחקר מובחן בתוך המחקר האיכותני.

תרומת הסדנה

  • הבנת הייחודיות של המחקר הנרטיבי כפרדיגמת מחקר מובחנת בתוך המחקר האיכותני
  • הכרת התשתית הפילוסופית של המחקר האיכותני
  • יכולת לזהות נרטיב ולהבחינו מסוגי טקסט לא נרטיביים
  • הבנת העקרונות המתודולוגיים הייחודיים המנחים את האיסוף/ההפקה של נתונים נרטיביים ואת ניתוחם


מיקום
: לאור משבר הקורונה והנחיות משרד הבריאות, הסדנה תתקיים באופן מקוון, קישור יישלח לנרשמים לקראת מועד הסדנה.

על המנחה

ד"ר גבריאלה ספקטור-מרזל היא חוקרת איכותנית מנוסה. ערכה מחקרים איכותניים על מגוון סוגיות ופרסמה רבות בסוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות בתחום המחקר הנרטיבי. מלמדת שיטות מחקר איכותניות ונרטיביות באוניברסיטה העברית ובמכללת ספיר, מרכזת את קבוצת העניין במחקר נרטיבי ומנחה קבוצת משנה בנושא מחקר נרטיבי במכון מופ"ת.

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה