< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // תזכורת / סדנת מחקר איכותני: הסיפור המורכב של אתנוגרפיה בחינוך (חדש!) (סיגל אופנהיים-שחר) (סדרת סדנאות במחקר) [מופ"ת, מקוון] 18.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1011312/

לכל הסדנאות בסדרה לחצו כאן

הסיפור המורכב של אתנוגרפיה בחינוך (חדש!)
מועד: יום חמישי, 18 בפברואר 2021 בשעות: 10:00 – 14:30
מרצה: ד"ר סיגל אופנהיים-שחר

קהל היעד

דוקטורנטים/ות וחוקרים/ות שמחקריהם/ן מתבססים על חקר איכותני ומעוניינים/ות להכיר את המחקר האתנוגרפי על הווריאציות המרובות הטמונות בו. אומנם לא נוכל להעמיק בכל אחד מהמחקרים האישיים של כל משתתף/ת, אך ננסה לבדוק ביחד באיזה אופן הוא מתיישב עם אחת האפשרויות שמזמן המחקר האתנוגרפי.

 

נושאי הסדנה

  • אתנוגרפיה האידאולוגיה מאחורי סוגת המחקר: על המעבר מריאליזם לאתנוגרפיה ביקורתית והתנועה מאתנוגרפיה קלסית לעבר אתנוגרפיה נזילה ומתפזרת.
  • סטטוס אפיסטמולוגי: הדיון בין מיקום, התמקמות, קרבה ומרחק חברתי.
  • עקרונות יסוד: האם יש כאלה? דרכי איסוף הנתונים וניתוחם.
  • אתנוגרפיה חדשנית: עבודת שטח גמישה בעידן של קורונה; איך הדיגיטציה יכולה לסייע להתגבר על מרחק חברתי?
  • וריאציות שונות של אתנוגרפיה: פמיניסטית, מוסדית, חינוכית, ודיגיטלית; אוטו-אתנוגרפיה.

מיקום: לאור משבר הקורונה והנחיות משרד הבריאות, הסדנה תתקיים באופן מקוון, קישור יישלח לנרשמים לקראת מועד הסדנה.

על המנחה
ד"ר סיגל אופנהיים-שחר: חוקרת ומלמדת (מתוך ובתוך הקשר פמיניסטי) הנחיית תהליכי למידה והתערבות; מתודולוגיות מתקדמות של מחקר איכותני; הנחיית קבוצות; חוללות מנהיגותית ואקטיביזם חברתי בתוכנית ללימודי מגדר, בחוג לסוציולוגיה בבית ספר לחינוך באוניברסיטת בר- אילן, וכן במכללה האקדמית אונו. ספרה האחרון, נתערב שתצליחו: התבוננות מחודשת בהנחיית תהליך התערבות בקרב נערות מאוכלוסיות מתויגות (2019), יצא לאור בהוצאת מכון מופ"ת.

למידע נוסף ולהרשמה: https://store.macam.ac.il/store/workshops/10006/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה