< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מענק: למחקר בנושא: חוסן וחינוך בחמ"ד ובמערכת החינוך כולה [ישראל] דדליין=25.3.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1011210/

המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום מבקשת להרחיב את הידע האקדמי על הקשר שבין חוסן וחינוך. לפיכך מציעה המכללה מענק בסך 75,000 ש"ח למחקרים בנושא זה.

מכללת חמדת הדרום חרתה על דגלה את הפדגוגיה של חוסן.פדגוגיה של חוסן היא האמונה שחלק מתפקידם של נשות ואנשי חינוך הוא הגברת החוסן של התלמידות והתלמידים. מעבר להקניית ידע ומיומנויות דיסציפלינריות, ומעבר לעיצוב זהות ערכית, גננות, מורות ומורים אמורים לפתח בקרב התלמידות והתלמידים את היכולת להתמודד בהצלחה עם הקשת הרחבה של האתגרים שמזמנים החיים לכל אחד ואחת מהם.

https://www.hemdat.ac.il/%d7%a4%d7%93%d7%92%d7%95%d7%92%d7%99%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%97%d7%95%d7%a1%d7%9f/%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%90-2021

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה