< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // גיליון כתב עת: כתב העת המדעי 'הומור מקוון' גיליון 15 (אריה סובר) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1010908/

כתה העת 'הומור מקוון' כתב עת מדעי לחקר ההומור, גיליון מספר 15, דצמבר 2020

האגודה הישראלית לחקר ההומור

הגיליון הינו רב-תחומי, מאמריו עוסקים בתחומי הידע הבאים: אמנות, רפואה, פולקלור, ארכיטקטורה,  ובתיאוריות בחקר ההומור. הגיליון מהווה תרומה נוספת להבנת מקומו של ההומור בתחומי החיים השונים וכחלק אינטגרלי של התרבות.

 

 להלן שמות  המאמרים והחוקרים: 

האם למיקי ולמיני מאוס היו תאומים מצריים? /  ד"ר קרן צדפי, החוג לתולדות האמנות, אוניברסיטת תל אביב; הומור לרפואה – הדרכים ליצירת הומור בסוגה הרפואית / פרופ' גילה שילה, מרצה בכירה בחוג ללשון העברית במכללה האקדמית בית ברל; הבדיחה היהודית: היבט היסטורי תרבותי  / פרופ' אריה סובר, החוג לתקשורת האוניברסיטה הפתוחה; היכול ההומור למצוא בית בבית? הומור בארכיטקטורה / ד"ר גלעד שביד, ד"ר לאסתטיקה סביבתית, מרצה בבית הספר לארכיטקטורה באוניברסיטת אריאל בשומרון; תורת שני התסריטים בחקר ההומור: SSTH, GTVH, OSTH  / פרופ' רון אהרוני, הפקולטה למתמטיקה, הטכניון חיפה.

 

הנכם מוזמנים לשלוח מאמרים בכל עת.  גיליונות כתב העת יוצאים לאור פעמיים בשנה.  ניתן להציע מאמרים שהתפרסמו בשפה אחרת ושיתורגמו לעברית. ההחלטה האם לפרסם מאמרים מסוג זה נתונה בידי עורך כתב העת.              

                                                                                                                       

  http://www.israeli-humor-studies.org/page45.php

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה