< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס השנתי של הפורום כסף, אשראי ובנקאות של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית [האקדמית ת"א יפו 05/21] דדליין=15.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1010900/

הפורום לאשראי, כסף, ובנקאות הפועל בחסות האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית מזמין את קהל החוקרים להגיש הצעות למאמרים להצגה בכנס השנתי. נשמח לקבל מאמרים העוסקים בהיסטוריה של אשראי, כסף ובנקאות בכל תקופה ואזור, וממגוון דיסציפלינות.
בפרט, נשמח לקבל מאמרים העוסקים בנושאים הבאים:
§ היסטוריה של אשראי וחוב.
§ צורות שונות של כסף.
§ בנקאות מרכזית.
§ בנקאות ציבורית.
§ היבטים בינלאומיים של כסף, אשראי וחוב.
§ כסף, אשראי ובנקאות בתרבות.
המבקשים ליטול חלק בכנס מתבקשים להגיש תקציר באורך מירבי של 500 מלים בצירוף פסקה בת 100 מילים לכל היותר אודות הפונה, ולשולחם עד 15 בפברואר 2021 לכתובת האימייל: a.krampf@mta.ac.il
הכנס יתקיים ביום חמישי, ה-27 למאי ותארח אותו המכללה האקדמית של תל אביב יפו. בשלב מאוחר יוחלט אם יתקיים באופן וירטואלי, במרחב הפיזי או היברידי. ייתכנו שינויים בתאריך.

ועדת הכנס:
• מיקי פלד
• ד"ר יאיר קלדור
• ד"ר יניי שפיצר
• ד"ר אריה קרמפף, מנהל פורום כסף, אשראי, ובנקאות

האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית: http://eha-israel.org

פורום כסף, אשראי, ובנקאות: https://sites.google.com/site/nhaisrael/home/forums/money

מפרסם ההודעה
מיקי פלד mickeypeled@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה