< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: פוסט-דוקטורט בחקר השלום ופתרון קונפליקטים בעדיפות לסכסוך הישראלי-פלסטיני, המזרח התיכון וירושלים [טרומן, העברית ירושלים] דדליין=31.1.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1010702/

האוניברסיטה העברית בירושלים

המכון למחקר ע"ש הרי ס. טרומן למען קידום השלום

 

קול קורא

למלגות פוסט דוקטורט

במכון טרומן למחקר וקידום השלום

 

לשנת הלימודים 2021/22

 

המכון מציע מלגות פוסט דוקטורט (עד שנתיים) ופרסי שלום ע"ש מוריס י' ופיי ב' קרפף (לשנה) בסך 80,000 ₪ לשנה לכל מלגה/פרס.

 

המלגות מיועדות לחוקרים/ות העוסקים/ות בהיבטים שונים של חקר השלום ופתרון קונפליקטים. עדיפות תינתן למחקרים בתחום של המזרח התיכון, הסכסוך הישראלי–פלסטיני וירושלים.

 

הגשת מועמדות למלגה ניתנת למי שקיבל  תואר PhD  לאחר ספטמבר 2018.

 

נא להגיש: תעודת תואר שלישי (או אישור על הגשת הדוקטורט), קו"ח ורשימת פרסומים אקדמיים, תיאור תמציתי של המחקר המוצע במסגרת המכון (שלושה  עמודים ברווח כפול, באנגלית) ושני מכתבי המלצה.

 

המלגה מחייבת שהות במכון טרומן במשך שלושה ימים בשבוע לפחות והשתתפות בפעילויות המכון השונות, כולל בסמינר הדוקטורנטים של המכון.

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 16 לפברואר 2021

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מזכירות המכון בכתובת: truman@savion.huji.ac.il או בטלפון 02-5882300

לפרטים, למידע חיוני נוסף ולאופן הגשה: http://scholarships.huji.ac.il

מפרסם ההודעה
Andrea Perman | Administrative & HR Assistant Truman Institute for the Advancement of Peace The Hebrew University of Jerusalem Mount Scopus, Jerusalem Tel: 972-2-5882300 Fax: 972-2-5828076 truman@savion.huji.ac.il
כתובת מלאה
מכון טרומן, האוניברסיטה העברית ירושלים, קמפוס הר הצופים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה