< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: דוקטורט בחקר השלום ופתרון קונפליקטים עם דגש על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, המזרח התיכון וירושלים [טרומן, העברית ירושלים] דדליין=31.1.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1010701/

האוניברסיטה העברית בירושלים

המכון למחקר ע"ש הרי ס. טרומן למען קידום השלום

 

בית הספר טרומן ללימודי שלום

 

קול קורא

מלגות דוקטורט בחקר השלום  ופתרון קונפליקטים עם דגש על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, המזרח התיכון וירושלים.

17,000 דולר לשנה למשך עד ארבע שנים + מעטפת תמיכה

 

לדוקטורנטים/ות שירשמו ללימודים בשנה"ל 2021/22 באחת מהפקולטות או בתי הספר הבאים של האוניברסיטה העברית: חברה, חינוך, מנהל עסקים, משפטים, עבודה סוציאלית ורוח.

 

הסטודנטיות/ים יחלקו משרד במכון טרומן ויהיו חייבים בנוכחות בו במשך שלושה ימים בשבוע לפחות.

התכנית מחייבת השתתפות בקורסים מרוכזים, השתתפות בסמינר חוקרים בנושא וארגון כנסים וסדנאות בתחום.

 

מטרת תוכנית המלגות היא להקים קהילה של דוקטורנטים/יות מעולים, העוסקים בחקר השלום ופתרון סכסוכים, ולעודד חשיבה בתחום, תוך הענקת מעטפת אקדמית ואפשרות להתמקד במחקר.

 

ניתן להגיש מועמדות עד תאריך 31.1.2021

יש להגיש קורות חיים, מכתב פניה, הצעת מחקר באנגלית (עד  3 עמודים), גיליונות ציונים, הסכמת מנחה מהאוניברסיטה העברית, ושני מכתבי המלצה

 

לפרטים, למידע חיוני נוסף ולאופן הגשה: http://scholarships.huji.ac.il

ניתן להתייעץ עם מזכירות המכון בכתובת truman@savion.huji.ac.il   או 02-5882300

 

מפרסם ההודעה
Andrea Perman | Administrative & HR Assistant Truman Institute for the Advancement of Peace The Hebrew University of Jerusalem Mount Scopus, Jerusalem Tel: 972-2-5882300 Fax: 972-2-5828076 truman@savion.huji.ac.il
כתובת מלאה
מכון טרומן, האוניברסיטה העברית ירושלים, קמפוס הר הצופים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה