< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // איש/אשת סגל: הגות יהודית בארצות האיסלאם מראשית העת החדשה [רמת גן, בר אילן] דדליין=1.2.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/1010610/

הפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן מודיעה על קול קורא
להגשת מועמדות למשרה תקנית בתחום ההגות יהודית בארצות האיסלאם בראשית העת החדשה.
המשרה פתוחה למועמדים/ות בכל הדרגות בעלי/ות תואר דוקטור Ph.d.

על המועמדים/ות להיות בעלי שליטה מלאה בספרות המקור ובספרות המחקר הנוגעת למחשבה היהודית שהתפתחה בארצות האסלאם לאחר גירוש ספרד. (עדיפות תינתן למועמדים בעלי פרסומים מדעיים בבימות שפיטות בתחום).
המשרה כוללת הוראה של קורסי חובה וקורסי בחירה, ניהול מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר,
וכן נכונות ויכולת לשתף פעולה עם חוקרים/ות אחרים/ות , מנהיגות מדעית והתמודדות על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות.
שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטת בר אילן היא עברית. יכולת ההוראה גם בשפה האנגלית היא יתרון למועמד/ת.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראש המחלקה, פרופ’ חנוך בן פזי
benpazh@mail.biu.ac.il
מידע נוסף על המחלקה
https://jphilosophy.biu.ac.il/

כיצד פונים ?
המועמדים/ות מתבקשים/ות להגיש את הצגת המועמדות עד למועד 1.2.2020
לפי הכתובתJewish.Philosophy.application@biu.ac.il

בצירוף המסמכים הבאים:
1. מכתב פניה
2. אישור קבלת תואר דוקטור
3. קורות חיים
4. רשימת פרסומים
5. 2 – 3 עמודים – תקציר של תכניות למחקר ולהוראה
6. סקרי הוראה (במידה ויש – סקרי הוראה מן השנים האחרונות).
7. שלושה פרסומים מדעיים נבחרים
8. שני מכתבי המלצה (אשר יישלחו ישירות ע”י הממליצים (

את החומרים ניתן להגיש בעברית או באנגלית.

המידע בקבצי פידיאף בעברית ובאנגלית.

Message publisher
חנוך בן פזי benpazi.hanoch@gmail.com
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added