< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדרת הרצאות: דימויי ירושלים בין ממשות לבדיה (סדרה: דמויי ירושלים) [יד בן צבי, מקוון] 13.1-3.2.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1010202/

דימויי ירושלים – בין ממשות לבדיה

ארבעה מפגשי הרצאות | בימי רביעי מדי שבוע | 19:00-18:00

 

מפות צליינים, דימויים אמנותיים בכנסיות ודגמים תלת ממדיים שנדדו בעולם – כול אחד מדימויים אלו של ירושלים מספר סיפור אחר על יוצרו ועל העיר ומגלם תפיסות גאוגרפיות, פילוסופיות, פוליטיות ודתיות.

בשיתוף המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה

 

רכזת הקורס: סיגל מנור בנגה

 

יום רביעי, 13.1.2021, כ"ט בחשוון תשפ"א

המפה הקדומה ביותר של ארץ ישראל וירושלים: מפת מידבא

מסע בעקבות מפת מידבא – המתארת את א"י וירושלים במאה השישית – שפתה החזותית ומקורותיה.

מרצה: פרופ' ריכב רובין

 

יום רביעי, 20.1.2021, ז' בשבט תשפ"א

העתקה אדריכלית של המקומות הקדושים בירושלים

נכיר תופעה ייחודית באירופה בימי־הביניים: העתקה אדריכלית של המקומות הקדושים בירושלים.

מרצה: ד"ר נטע בודנר

 

יום רביעי, 27.1.2021, י"ד בשבט תשפ"א

נשארים במפה: מירושלים לווינה ומז'נבה לירושלים

סיפורה המופלא של מפת תבליט שהוכנה במאה ה-19, הוצגה ברחבי אירופה, נשכחה ולבסוף שבה אל עירה.

מרצה: פרופ' ריכב רובין

 

יום רביעי, 3.2.2021, כ"א בשבט תשפ"א

עיר גבס ושמיים: תעלומת הדגם מרוקפלר

מסע בעקבות (ובתוך) דגם גדול של ירושלים המנדטורית, שהתגלה בשנת 2019 ללא תיארוך או פרטים מזהים.

מרצה: ד"ר אלדד ברין

 

קישור למפגשי הקורס בזום יישלח לנרשמים. להרשמה ולבירורים: 02-5398855

 

על פי הרוב ובמידת האפשר, מפגשי הקורס יוקלטו – בהסכמת המרצים.

ההקלטות יימסרו לנרשמים באמצעות קישור וסיסמה, אשר יהיו תקפים למשך שבועיים מתום הקורס. אין להפיץ קישור זה!

יד בן־צבי

מרכז קשרי לקוחות 02-5398855 rishum@ybz.org.il

אינה מתחייבת על איכות ההקלטות של המפגשים.

https://act.ybz.org.il/he/dimuyey-jeru-kurs

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה