קול קורא // לכנס: הכנס השנתי של האגודה האירופית למדע הדתות - דתות של התאוששות והתחדשות [פיזה 08-09/21] דדליין=31.1.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/1010111/

18th Annual Conference of the European Association for the Study of Religions

IAHR Regional Conference

Pisa, 30 August – 3 September 2021

RESILIENT RELIGION

Resilience can be considered as the ability to counteract or absorb a process of transformation. It is also characterized by a capacity to endure changes without having to adapt permanently, an ability to find what best suits new environmental conditions; and an awareness of how to cope with a crisis. In this sense, religion – whether in its institutionalized forms or just as a simple belief in any relationship with a super-human agency – represents a powerful tool for reacting to difficult situations and establishing a relationship with the sacred thanks to the interaction between spirituality, mindfulness, empathy and the emotions.

PAPER SUBMISSIONS

We invite delegates to submit their abstracts for either workshop sessions, short individual communications, or posters.

Accepted open sessions

READ MORE

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה