< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה לתואר שני: בית הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה [תל אביב] דדליין=15.5.18

Message URL: https://www.hum-il.com/message/08040701/

ביה”ס למדעי היהדות וארכאולוגיה ע”ש חיים רוזנברג באוניברסיטת ת”א
שמח להודיע על הענקת מלגות הצטיינות על שם בלבן-גלס
ללימודי תואר שני בחוגים: ארכאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום, היסטוריה של עם ישראל,
לשון עברית ובלשנות שמית, מקרא, פילוסופיה יהודית ותלמוד
המלגות מיועדות לבוגרי תואר ראשון בציון 90 ומעלה שסיימו לימודיהם בשנת תשע”ו ואילך.
סכום המלגה הינו בגובה שכ”ל לשנתיים (למעט התשלום הראשון).המעוניינים מתבקשים לפנות למזכירות בית הספר עד 15.5.18 בדוא”ל: Liatn@tauex.tau.ac.il
יש לצרף לבקשה:
*חיבור קצר עד 500 מילים המפרט תחומי עניין, תוכניות לעתיד והנימוקים ללימודים בחוג.
*גיליון ציונים ואישור זכאות (למעט מסיימי תשע”ח).
מספר המקומות מוגבל
קבלת המלגה בשנה השנייה ללימודים מותנית בהישגים לימודיים גבוהים.

 

Message publisher
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
Full address
אוניברסיטת תל אביב, בנין רוזנברג
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added