קול קורא // למאמרים שונים בתחום מדעי הרוח (אנגלית); דדליין=20.4.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/032832/

Humanities Bulletin, Volume 3, Number 1, May 2020

Humanities Bulletin is a multidisciplinary peer-reviewed Journal which features original studies and reviews in the various branches of Humanities, including History, Literature, Philosophy, Arts.
This journal is not allied with any specific school of thinking or cultural tradition; instead, it encourages dialogue between ideas and people with different points of view. Our aim is to bring together different international scholars, in order to promote the dialogue between cultures, ideas and new academic researches.
The Journal is hosted by London Academic Publishing, London, UK.

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה