< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים (כתב עת): גיליון אפריקה של מגזין "הזירה" (אשר לובוצקי, עודד רענן) [עברית, אנגלית] דדליין לתקצירים=15.1.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0123113/

בחודש מאי יפרסם “הזירה” גיליון מיוחד שמטרתו להרחיב, לגוון ולהעמיק את השיח על אודות יחסי ישראל-אפריקה ולמקד אותו בסוגיות הרלוונטיות לעיצוב המדיניות הישראלית כלפי היבשת. אנו מזמינים חוקרים, דיפלומטים, כלכלנים ומומחים נוספים בעלי זיקה לתחום לתרום לפיתוח השיח.

 

ניתן לשלוח הצעות למאמרים בהיקף של 200-150 מילה, המתארות את נושא המאמר המוצע וכיצד הוא משיק לתחומי העניין של הגיליון. המועד האחרון לשליחה הוא 15 בינואר 2020.

לאחר בחינת ההצעה וקבלתה על ידי צוות העורכים, על המאמר המלא – באורך של 3,000-1,500 מילה – להישלח למערכת “הזירה” עד 1 במארס 2021 . ניתן לשלוח הצעות ומאמרים בעברית או באנגלית.

 

עורך אורח: אשר לובוצקי, אוניברסיטת אינדיאנה, aslubo@iu.edu.

 

נושאים אפשריים לסיקור:

– קשרים בילטראליים עם מדינות אפריקאיות, קיימים או פוטנציאליים

– מעורבות בינלאומית ואזורית באפריקה

– סוגיות כלכליות ומסחריות בעלות עניין לישראל

– סוגיות של לגיטימציה או דה-לגיטימציה של ישראל ביבשת

– התפתחויות במרחב הים האדום

– סוגיות הקשורות בהגירה ובפליטות

– פעילות מדינות אפריקאיות בפורומים בינלאומיים ומולטילטראליים

– התפשטות הג’האד העולמי ביבשת והמאבק בו

– התמודדות היבשת עם משבר הקורונה

 

“הזירה” הוא מגזין לדיפלומטיה ויחסי חוץ מבית המכון לדיפלומטיה בינ”ל ע”ש אבא אבן במרכז הבינתחומי בהרצליה.

 

לקריאת הנחיות הכתיבה : https://www.arenajournal.org.il/guidelines

לשליחת הצעות: info@arenajournal.org.il

https://www.arenajournal.org.il/guidelines

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added