הזדמנות // תזכורת / מלגה: מלגת ארכיון הג'וינט לסרטים דוקומנטריים. דדליין=16.3.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0122812/

The American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) is pleased to announce the 2021 JDC Archives Documentary Film Grant. The JDC Archives will select one film, select one documentary film, which will be awarded a grant of $8,000, with an additional $2,000 available for high-resolution reproduction and licensing fees for material from the JDC Archives.

Eligible films will focus on twentieth century Jewish history, humanitarian assistance, and related topics. Topics can include issues, events and personalities related to overseas Jewish communities during the last century. Films that utilize the JDC archival collections (http://archives.jdc.org) will be given higher consideration. Applicants must have a proven track record as a filmmaker. The grant is for post-production, distribution, and/or JDC Archives licensing costs for a film currently in production or in post-production.

Applications are due by March 16, 2021.Please visit http://archives.jdc.org/about-us/fellowships-and-grants-generalinformation/documentary-film-grant/ to apply and for further information

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה