< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // ליום עיון: הדמוקרטיה באמריקה: קריאות חדשות בהגותו של טוקוויל [תל אביב 05/21] דדליין=31.12.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0121621/

אלקסיס דה טוקוויל נחת באמריקה ב-1831 כדי לעמוד מקרוב על אופי המשטר בארצות הברית. כמי שהזדהה עם רוח הקדמה של עידן המהפכות, ובה בעת גם הסתייג ממנה, היה לטוקוויל עניין מיוחד בהסדרי החברה הנרקמים ברפובליקה הגדולה בעולם. הוא סייר ברחבי המדינה במשך כעשרה חודשים, שב לצרפת והחל שוקד על רישומי מסעו. התוצאה הייתה "הדמוקרטיה באמריקה", שראתה אור בשני חלקים, ב-1835 וב-1840, וזכתה במהרה להכרה בין-לאומית כיצירת מופת שאין שני לה בחקר הליברליזם המודרני.

כיום, כשהדמוקרטיה באמריקה, ובעולם כולו, ניצבת לפני משבר חמור, נראה כי אותו דיון שטוקוויל ניהל בסוגיות הליבה של הפוליטיקה מודרנית – ביחסי פרט וכלל, בהשפעת החירות על השוויון ולהיפך, במעמד הדת בחברה אזרחית, בדפוסים של חיי המשפחה, בתפקיד האידאולוגי של הגזענות, בקשר הגומלין הסבוך הקיים בין שאפתנות אישית לבין אתיקת הפרט, ובין מסורת לבין קדמה (וזאת רשימה חלקית בלבד!) – רלוונטי מתמיד.

על כן, אנו קוראים לחוקרים וחוקרות להשתתף ביום עיון שיוקדש לטוקוויל וספרו, העתיד להתקיים בחודש מאי, 2021. כל מי שברצונו ליטול חלק ולהרצות ביום זה מתבקש לבחור פרק מתוך "הדמוקרטיה באמריקה" ולהרחיב עליו, תוך בחינת הקשריו הרעיוניים, התרבותיים, ההיסטוריים והאקטואליים של הטקסט. בדרך זו הדיון על הגותו של טוקוויל ישמש לנו גם כדיון בנושא הדמוקרטיה בכלל, אז והיום.

אנא שלחו הצעה בת 150 מילה למרכז לחקר ארה"ב באוניברסיטת תל-אביב. מועד אחרון לקבלת הצעות: 31.12.20. תשובה תינתן תוך חודש. את ההצעות ושאלות בנושא ניתן לשלוח לדוא"ל: uscenter@tauex.tau.ac.il

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה