< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / פרס "עם ועולם" לספר מצטיין בהיסטוריה [החברה ההיסטורית, ישראל] דדליין=2.2.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0121512/

עם ועולם” פרס על שם בלה ושלמה ברטל ז”ל לקידום המחקר ההיסטורי בישראל תשפ”א

 

פרס “עם ועולם” לספר מצטיין בהיסטוריה

 

החברה ההיסטורית הישראלית בשיתוף העמותה ע”ש בלה ושלמה ברטל לקידום המחקר ההיסטורי בישראל (ע”ר) מתכבדת להכריז על הענקת פרס למצוינות וחדשנות בחקר ההיסטוריה, לספר שנכתב בלשון העברית ומציג מחקר היסטורי מצטיין, פורץ דרך ובעל משמעות חברתית והשלכות ציבוריות.

מוזמנים להגיש מועמדות לפרס מחברי ספרים והוצאות לאור מכל תחומי חקר העבר ובכללם היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל וארץ ישראל, תולדות המזרח התיכון, תולדות האמנות, ארכאולוגיה, פולקלור, לימודי תרבות ועוד.

אפשר להגיש כמועמד לפרס ספר שראה אור בארבע השנים האחרונות, בלשון העברית, שמחברו הוא תושב ישראל.

להגשת מועמדות יש לשלוח ארבעה עותקים של תיק המועמד/ת, הכוללים את המסמכים הבאים:

. ארבעה עותקים של הספר (העותקים לא יוחזרו); 1

. מסמך קורות חיים הכולל פרטי התקשרות; 2

. מכתב מאת המועמד/ת, המפרט את תרומת הספר לחקר העבר ואת הקשריו התרבותיים והחברתיים;3

אפשר לשלוח את תיקי המועמדות בדואר לכתובת:

9110401, ירושלים 10477 החברה ההיסטורית הישראלית, ת”ד

, בית הטיילת, ירושלים.2 או להגישם ישירות למשרדנו בכתובת: רחוב ביתר

נא לציין על המעטפה: “מועמדות לפרס עם ועולם”

 

בנוסף יש לשלוח עותק אלקטרוני של התיק (לא כולל הספרים) בקובץ אחד אל: kol@history.org.il

 

נא לציין בשורת הנושא: מועמדות לפרס עם ועולם – ספר

 

המועד האחרון להגשת מועמדות: 02 בפברואר 2021

 

אנא ודאו כי קיבלתם אישור על קבלת החומר במייל חוזר בתוך שבועיים מהמועד שנשלח לכתובתנו.

https://tinyurl.com/y2m2bkt2

עם ועולם” פרס על שם בלה ושלמה ברטל ז”ל לקידום המחקר ההיסטורי בישראל תשפ”א

 

פרס “עם ועולם” לספר מצטיין בהיסטוריה

 

החברה ההיסטורית הישראלית בשיתוף העמותה ע”ש בלה ושלמה ברטל לקידום המחקר ההיסטורי בישראל (ע”ר) מתכבדת להכריז על הענקת פרס למצוינות וחדשנות בחקר ההיסטוריה, לספר שנכתב בלשון העברית ומציג מחקר היסטורי מצטיין, פורץ דרך ובעל משמעות חברתית והשלכות ציבוריות.

מוזמנים להגיש מועמדות לפרס מחברי ספרים והוצאות לאור מכל תחומי חקר העבר ובכללם היסטוריה, היסטוריה של עם ישראל וארץ ישראל, תולדות המזרח התיכון, תולדות האמנות, ארכאולוגיה, פולקלור, לימודי תרבות ועוד.

אפשר להגיש כמועמד לפרס ספר שראה אור בארבע השנים האחרונות, בלשון העברית, שמחברו הוא תושב ישראל.

להגשת מועמדות יש לשלוח ארבעה עותקים של תיק המועמד/ת, הכוללים את המסמכים הבאים:

. ארבעה עותקים של הספר (העותקים לא יוחזרו); 1

. מסמך קורות חיים הכולל פרטי התקשרות; 2

. מכתב מאת המועמד/ת, המפרט את תרומת הספר לחקר העבר ואת הקשריו התרבותיים והחברתיים;3

אפשר לשלוח את תיקי המועמדות בדואר לכתובת:

9110401, ירושלים 10477 החברה ההיסטורית הישראלית, ת”ד

, בית הטיילת, ירושלים.2 או להגישם ישירות למשרדנו בכתובת: רחוב ביתר

נא לציין על המעטפה: “מועמדות לפרס עם ועולם”

 

בנוסף יש לשלוח עותק אלקטרוני של התיק (לא כולל הספרים) בקובץ אחד אל: kol@history.org.il

 

נא לציין בשורת הנושא: מועמדות לפרס עם ועולם – ספר

 

המועד האחרון להגשת מועמדות: 02 בפברואר 2021

 

אנא ודאו כי קיבלתם אישור על קבלת החומר במייל חוזר בתוך שבועיים מהמועד שנשלח לכתובתנו.

https://tinyurl.com/y2m2bkt2

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added