קול קורא // תזכורת / למאמרים (כתב עת): קול קורא למאמרים - עשור לאביב הערבי (רונן א. כהן) [עברית, אנגלית] דדליין לטקסט מלא=15.1.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0121501/

The Journal for Interdisciplinary Middle Eastern Studies

כתב העת הבינתחומי ללימודי המזרח התיכון מזמין חוקרים צעירים לצד ותיקים לפרסם את מאמריהם (בעברית או באנגלית) בכתב העת לציון עשור לאביב הערבי. (שיפוט מהיר. כ"ע שפיט ונמצא במאגר חיפה-ות"ת, בגוגל–סקולר ומאגרים נוספים – ראו באתר כתב העת)

https://www.ariel.ac.il/wp/jimes/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה