< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // וובינר: מחקר איכותני במרחבים דיגיטליים [מקוון] 22.12.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0120610/

המרכז הישראלי למחקר איכותני עורך את הכנס הדו שנתי fסדרה של ארבעה מפגשים מקוונים.

היום הראשון יתקיים בתאריך ה-22.12, בין 10:00 ל-14:00 בנושא – "מחקר איכותני במרחבים דיגיטליים"

לוח ההרצאות להלן:

מאתנוגרפיה לנטנוגרפיה: שדה מחקר או מתודולוגיה

ד"ר האמה אבו קשק, המחלקה לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר

 

מחקר איכותני על שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת: יישום גישת היכולות

פרופ' עמית שכטר, מכללת אורנים ואוניברסיטת בן גוריון בנגב

 

איסוף דאטה ברשתות חברתיות – בין מרחב אנושי לאלגוריתם

ענבר מיכלזון-דרורי, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר אילן

 

'מעבדת קורונה': ללמד מחקר איכותני בתקופת משבר

ד"ר ענבל וילמובסקי, המכון לקרימינולוגיה ומרכז לייפר, אוניברסיטה העברית, התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת תל אביב

 

התבוננות רפלקטיבית על היבטים מתודולוגיים ייחודיים של ראיונות זום

איילת פריאור, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל אביב

 

מראיינים מרחוק – מרגישים קרוב: שימוש בזום במחקר עם א.נשים מהמגוון האוטיסטי

ד"ר נצן אלמוג, החוג לחינוך וחברה, הקריה האקדמית אונו

תמיר גבאי, החוג לריפוי בעיסוק, הקריה האקדמית אונו

 

ההרשמה ליום העיון כרוכה בתשלום סמלי :

25 ש"ח עבור סטודנט, 30 ש"ח עבור מרצה

 

ניתן להירשם במחיר מוזל לכל ארבעת ימי העיון שיערכו בתאריכים:

22.12 מחקר איכותני במרחבים דיגיטליים

06/04 Developing knowledge through mixing

15/05 התבוננות במחקר פעולה משתף: מה, מדוע ואיך?

15/06 אוטואתנוגרפיה פרפורמטיבית

 

עלות ההרשמה לארבעת ימי העיון:

80 ש"ח עבור סטודנט, 100 ש"ח עבור מרצה

מצורף אתר ההרשמה:

https://shop.bgu.ac.il/category/המרכז-הישראלי-למחקר-איכותני

 

ניתן לפנות בכל שאלה למייל: icqm@bgu.ac.il

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה