< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: איש/אשת סגל אקדמי ליבתי בתחום המזרח התיכון המודרני [מרכז שלם, ירושלים] דדליין=15.1.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0120301/

קול קורא למשרת סגל אקדמי ליבתי בתחום: המזה"ת המודרני

המרכז האקדמי שלם מבקש למנות מרצה בתחום המזרח התיכון המודרני שיתרום/תתרום בשנים הקרובות לפיתוח התכנית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם מבחינה מחקרית ופדגוגית. המשרה היא החל משנה"ל תשפ"ב.

היות שמדובר במשרה ליבתית, המועמד שיבחר/תיבחר צריך/צריכה להתחייב להיות מועסק/ת במוסד לאורך כל השנה וללמד בו, בהיקף שלא יפחת מחצי משרה (4 שעות הוראה שבועיות שנתיות לפחות), במשך תקופה של 3 שנים לפחות, ולהיות ליבתי/ת במרכז האקדמי שלם בלבד בתקופת ההתקשרות. בתום 3 שנים, בהסכמת שני הצדדים, ייתכן המשך התקשרות לתקופות נוספות.

דרישות התפקיד:

  • תואר שלישי בתחום
  • הצטיינות במחקר ופרסומים שפיטים בשנים האחרונות בכתבי-עת מובילים
  • עשייה אקדמית פעילה ומוכחת בתחום בארץ ו\או בעולם (הרצאות בכנסים אקדמיים מובילים וכד')
  • ניסיון והצטיינות בהוראה

 

המרכז האקדמי שלם הוא מוסד אקדמי מוכר וייחודי המקיים תכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת דו-חוגית למצטיינים. מלבד מחקר והוראה, נדרשים חברי הסגל ללוות ולהדריך באופן אישי את הסטודנטים, להיות מעורבים בהתנהלות האקדמית של התוכנית ושל המוסד, ולגלות עניין והתמצאות בתחומים נוספים שאינם תחום ההתמחות הראשי שלהם.

להגשת מועמדות יש לצרף:

  1. קורות חיים בפורמט האקדמי המקובל
  2. רשימת פרסומים
  3. רשימת ממליצים
  4. תכנית מחקר לשנים הקרובות
  5. משובי הוראה מהשנים האחרונות ממוסדות להשכלה גבוהה (אם יש)

 

מידע על המרכז האקדמי שלם ניתן למצוא באתר: www.shalem.ac.il

ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך 15 בינואר 2021, תוך ציון תחום המשרה.

לבירורים ולהגשת המועמדות יש לפנות באמצעות דוא"ל: hr@shalem.ac.il.

רק מועמדויות מתאימות ייענו.

מפרסם ההודעה
טלי רכזת משאבי אנוש hr@shalem.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה