< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מאגר מידע: פרויקט הדיגיטציה של ספריית וינר לחקר התקופה הנאצית והשואה [אונ תל אביב]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0120222/

לכבוד פתיחת שנת הלימודים, אנו שמחים להפנות את תשומת לב החוקרים והסטודנטים לפרויקט הדיגיטציה של ספריית וינר לחקר התקופה הנאצית והשואה. הפרויקט, שהחל ב 2015, התרחב מאוד בשנים האחרונות והוא כולל שורה של אוספים ועשרות אלפי מסמכים.

במוקד פרויקט הדיגיטציה עומד "אוסף וינר" שראשיתו בגרמניה בסוף שנות ה-20. האוסף כולל בין השאר התכתבויות רשמיות של הרשויות הנאציות משנות ה-30 ושנות ה-40; מסמכים רשמיים ממחנות ריכוז; מסמכים רשמיים של סוכנויות ואגודות יהודיות לפני ובמהלך המלחמה; מכתבים אישיים אשר שופכים אור על מצב היהודים באירופה הכבושה וכפליטים לאחר המלחמה ועוד. חלק אחר של האוסף מתמקד בפעילות בתי המשפט הנאצים המיוחדים. הוא כולל מאות תעתיקי משפטים שנוהלו בפרוטקטורט של בוהמיה ומורביה כנגד אזרחים שהואשמו ב"פשעים" נגד המשטר.

לפני כשנה הסתיים פרויקט הדיגיטציה והנגשתו של "אוסף השופטת הדסה בן עתו". יחודו של תיעוד זה הוא במידע הרב ובמקורות המגוונים על הפצת ה"פרוטוקולים של זקני ציון" ועל השימוש בהם כנשק תעמולתי נגד היהודים – ובעיקר על המאבקים המשפטיים שהתנהלו בנושא הפרוטוקולים בשנות ה-30. אוסף זה משלים ומעשיר את אלפי המסמכים על הפרוטוקולים ועל המאבקים המשפטיים נגדם הכלולים באוסף וינר.

המסמכים קוטלגו ומופיעים במערכת החיפוש דעת"א. לכל פריט או קבוצת פריטים תקציר באנגלית, רשימת נושאים וקישור למסמך עצמו ב-PDF.

אנו בטוחים כי המתעניינים יוכלו למצוא תיעוד רב ומרתק באוספי וינר ולהיעזר בתקצירי המסמכים שהוכנו במסגרת הפרויקט.

כניסה למאגר ולסרטון וידאו על האוספים ועל אופן החיפוש בהם:

https://cenlib.tau.ac.il/wiener/Online_Wiener_Archive

 

נשמח לעמוד לרשותכם

✔️ בטלפון 03-6407832

✔️ בדוא"ל wiener@tauex.tau.ac.il

צוות הספרייה

מפרסם ההודעה
מיכל פישר ספריית וינר לחקר התקופה הנאצית והשוא אוניברסיטת תל אביב ​wienerconf@tauex.tau.ac.il, 03-6407832
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה