< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת / לכנס: הכנס השנתי ה-44 של החברה ההיסטורית הישראלית - אדם מול הסביבה: טבע, חושים ותרבות [בר אילן, מקוון 05/21] דדליין=15.1.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0120110/

הכנס השנתי ה-44 של החברה ההיסטורית הישראלית יתקיים בשיתוף אוניברסיטת בר אילן ביום ד', 26 במאי 2021.

הכנס יתקיים על פי הנחיות משרד הבריאות, באמצעים דיגיטליים או באוניברסיטת בר אילן

 

בשנים האחרונות, חוקרות וחוקרים דנים בחשיבותו של המרחב הפיזי למחקר ההיסטורי, ובהשפעתו על התרבות. היסטוריה סביבתית, במובן הרחב של המילה, תעמוד במוקד הכנס, תוך שימת דגש על יחסי הגומלין שבין האדם לסביבה. הסתכלות זו תאפשר לנו לדון בהיסטוריה ממבט אחר. מצד אחד, מתוך מודעות למשמעותם של הסביבה והאקלים, הכנס ידון בחשיבותם של עונות השנה, שעות היום והלילה, והמרחב הגיאוגרפי, ובהשפעתם על האדם ועל תפיסותיו במהלך ההיסטוריה. מצד שני, ייבחן משקלם של החושים כגורמים המשפיעים על האופן שבו בני האדם מבינים את עולמם באמצעות התרבות (כגון: חקלאות, בנייה, משפט ומדע). במילים אחרות, הכנס יעסוק במפגש שבין הטבע והסביבה ובין התרבות, מתוך פרספקטיבה היסטורית וקונטקסטואלית.

ההשתתפות בכנס פתוחה להיסטוריוניות והיסטוריונים שעניינם בכל התקופות ובכל התרבויות, וכן לחוקרות וחוקרים מתחומי ידע משיקים.

תת-נושאים אפשריים:

 • מים ומשאבי טבע
 • יערות, חופים ומדבריות
 • שריפות, רעידות אדמה ופגעי טבע
 • הקשר בין חושי האדם לתפיסת עולמו
 • טבע ובנייה
 • חקלאות
 • ערים וכפרים
 • אקלים
 • מגפות, מחלות ורפואה
 • שינויי טבע והקשרים בין הטבע והסביבה לתפיסות זמן
 • המרחב הגיאוגרפי כקטגוריה תרבותית
 • טבע, אוטופיות ודיסטופיות

אנא שלחו כותרת ההרצאה, תקציר באורך 300 מילים, קו"ח מקוצרים (עמוד אחד בלבד) ופרטי התקשרות בקובץ WORD אחד.

אנו מעודדים הגשת הרצאות הקשורות לפרויקטים דיגיטליים. נוסף על-כך, אנו מזמינים הרצאות ב״פאנלים הפוכים״, שבהם המשתתפים יקראו את ההרצאות לפני הכנס, ואילו בכנס עצמו, המרצות והמרצים יציגו תקציר בלבד ורוב הזמן יוקדש לדיון. אנא ציינו אם אתם מבקשים או מוכנים להשתתף בפאנל מסוג זה.

את ההצעות יש לשלוח לכתובת kol@history.org.il תחת הכותרת "הצעה לכנס השנתי ה-44 של החברה ההיסטורית הישראלית" עד לתאריך 15 בינואר 2021.

הוועדה המארגנת: פרופ' דב סטוצ'ינסקי, פרופ' דברה קפלן, פרופ' גיא מירון, ד"ר איריס סולימני, ד"ר דוד שור

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה