קול קורא // לכנס: כנס מחקרי הגליל העשרים ושלושה [תל חי, מקוון 04/21] דדליין=25.12.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0120101/

אנו מזמינים אתכם להציע מושבים להרצאות לכנס מחקרי הגליל העשרים ושלושה שייערך במכללה האקדמית תל-חי בימים שני ושלישי, י"ד-ט"ו באייר (26-27 באפריל 2021).

בשנה שעברה הכנס התקיים רגע לפני מגבלות הקורונה. השנה אנחנו מייחלים שהכנס ייערך רגע לאחר החזרה לשגרה. ככל האפשר, נקיים את רוב הכנס בקמפוס, כמיטב המסורת ארוכת השנים הכוללת מושבים תוססים ומרתקים. אם, בכל זאת, תימשכנה ההגבלות, הכנס ייערך כולו או רובו באופן מקוון. נשתדל במקרה כזה למצות את יתרונות המדיה להנגשת התכנים לקהל רחב.

הגליל היא זירה מרתקת להתבוננות אקדמית רב-תחומית ובין תחומית. כנס מחקרי הגליל החדשים שם לו ליעד לבחון את הזירה הגלילית בתחומים כגון: מדעי הסביבה, אקולוגיה, מקרא, היסטוריה, גיאוגרפיה, התיישבות, חברה וחינוך, ארכיאולוגיה, כלכלה, אנתרופולוגיה, ביטחון, דתות ומסורות ועוד.

גם השנה נבקש לקבל רק הצעות למושבים שלמים ולא להרצאות בודדות. יתקבלו רק מושבים שלהם קשר גלילי מובהק. מושב יוכל לכלול שלוש או ארבע הרצאות. משך זמן כל מושב 90 דקות. המעוניינים מוזמנים לשלוח בקובץ 'וורד' הצעה לוועדה המארגנת.

על ההצעה לכלול את הפרטים הבאים:

  • כותרת המושב: נושא המושב, פיסקה המסבירה את משמעות וחשיבות המושב המוצע
  • כותרת כל אחת מההרצאות.
  • שמות המרצים בהתאמה, כולל כל פרטי הקשר: דוא"ל, טלפון ושיוך אקדמי.
  • ברשימה יצוין בבירור מיהו החוקר האחראי למושב, שישמש איש קשר.
  • תקציר כל הרצאה לא יעלה באורכו על 300 מילה, גופן דוד, גודל 12 רווח של שורה וחצי.

המועד האחרון להגשת ההצעות נקבע לתאריך ה- 25 לדצמבר 2020 .

 

את ההצעות יש לשלוח לדוא"ל: kenesgalil2@gmail.com

 

כל ההצעות יעברו שיפוט אנונימי וברצוננו להדגיש שהוועדה איננה מתחייבת לקבל את כל ההצעות שתוגשנה. תשובות הוועדה תשלחנה לקראת סוף חודש ינואר 2020 .

בברכה, הוועדה המדעית:

פרופ' אמיר גולדשטיין, ד"ר זאביק גרינברג, ד"ר עידן ברנע, ד"ר רואי גוטמן, ד"ר טלי גולדברג, ד"ר מיה דואני, פרופ' גונן שרון

ריכוז הכנס: דיאנה רחמים/פזית כורידן

https://conferences.telhai.ac.il/he/content/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C-%D7%94-23

מפרסם ההודעה
אמיר גולדשטיין amirgold@telhai.ac.il
כתובת מלאה
המכללה האקדמית תל חי, קרית שמונה / מקוון
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה