< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / פרס: פרס ורבלובסקי לעבודת מ.א. מצטיינת בחקר הדתות [ישראל] דדליין=31.12.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0112810/

האגודה הישראלית לחקר דתות הוקמה באוקטובר 2015 על מנת לקדם את המחקר המדעי של דתות על ידי יצירת פורום לפעילות מחקרית וקיום מגוון של פעילויות אקדמיות ואחרות דוגמת כנסים, סמינרים, סדנאות ופרסומים. בכך ממשיכה האגודה את פועלה של החברה הישראלית להיסטוריה של הדתות, אשר הוקמה על ידי פרופסור רי”צ ורבלובסקי ז”ל (2015 1924), ממייסדי תחום חקר הדתות באקדמיה הישראלית. פרופסור ורבלובסקי החזיק בקתדרה למדעי הדתות ע”ש מרטין בובר באוניברסיטה העברית בירושלים, שימש כדיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה. כמו כן כיהן לסירוגין כמזכיר הכללי וכסגן-נשיא האגודה הבינלאומית להיסטוריה של הדתות (IAHR).

 

האגודה הישראלית לחקר דתות, בשיתוף עם משפחתו של פרופ’ ורבלובסקי, שמחים להכריז על ייסודו של פרס ורבלובסקי לעבודת מ.א. מצטיינת בחקר הדתות ע”ס 5,000 ₪. ניתן להגיש בגין עבודה שאושרה בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת המועמדות לפרס ונכתבה במוסד מחקר ישראלי. במקרים מיוחדים תישקל מועמדותן של עבודות שהוגשו בארבע השנים האחרונות. בעת הגשת טפסי המועמדות לפרס על המועמד/ת להיות חבר/ה באגודה.

 

הגשת מועמדות תכלול את המסמכים הבאים בפורמט PDF :

א. עבודת המ.א.

ב. קובץ קורות חיים (מדעי), כולל רשימת פרסומים.

ג. מכתבי השיפוט של העבודה (אם הם הובאו לידיעת המועמד).

ד. מכתב המלצה אחד של חוקר/ת בכיר/ה שלא נמנה על חבר השופטים. אם אין בידי המגיש מכתבי שיפוט, עליו להגיש לפחות שני מכתבי המלצה.

ה. וועדת הפרס מחויבת לשמירת סודיות, ולשם כך נפתחה תיבת דואר אלקטרונית ייעודית: werblowsky.prize.2021@gmail.com . יש לשלוח לכתובת זו (ולא לכתובת האגודה) את כל הקבצים (הגשת מועמדות, קורות חיים, רשימת הפרסומים, העבודות המוגשות, וכן מכתבי המלצה) עד לתאריך 31 בדצמבר 2020 . למידע נוסף אנא קראו את תקנון הפרס בקישור המצורף.

 

בכבוד רב ,

 

חברי/ות וועדת ההיגוי של פרסי ורבלובסקי (לפי סדר א”ב): פרופ’ דפנה אפרת (האוניברסיטה הפתוחה), פרופ’ חנוך בן פזי (אוניברסיטת בר אילן), פרופ’ איתמר גרינולד (אוניברסיטת תל אביב, בתפקידו כנשיא האגודה), ד”ר נפתלי משל (האוניברסיטה העברית), פרופ’ דוד שולמן (האוניברסיטה העברית), פרופ’ נורית שטדלר (האוניברסיטה העברית).

https://iasr2015.wordpress.com/%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%95%d7%aa/%d7%a7%d7%95%d7%9c-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%90-%d7%9c%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%99-%d7%95%d7%a8%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%93%d7%95%d7%a7%d7%98/

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added