< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // להתכנסות: זה הזמן לפוסטקפיטליזם: קול קורא לא.נשי מחשבה ומעשה [ון ליר, ירושלים & מקוון] מפגש ראשון=8.12.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0112510/

זה הזמן לפוסטקפיטליזם: קול קורא לא.נשי מחשבה ומעשה

מאז המשבר הפיננסי של 2008 הסדר הקפיטליסטי נתון במשבר מתמשך, שרק הולך ומחריף מאז פרוץ מגיפת קורונה. את האיום הגדול ביותר על הסדר הקיים מציבה הסכנה האקולוגית, אך מאיימות עליו סכנות רבות אחרות – חברתיות, כלכליות ופוליטיות. בין השאר אנו עדים למשברים כלכליים תכופים, לניתוק הכלכלה הפיננסית מכלכלת הייצור, להתחזקות המונופולים, לאי-שוויון קיצוני, לחיי עבודה שאין בכוחם לחלץ מעוני, לעליית משטרים אוטוריטריים ועוד. אמנם העמדה הניאוליברלית מוסיפה להיות דומיננטית בקרב כלכלנים ופוליטיקאים, אך לצד זאת, במקומות רבים בעולם הולכת ומתחזקת ההבנה שהמוצא היחיד מהמשבר הוא בניית חלופות מהותיות ויצירתיות לקפיטליזם. זה הזמן לפוסטקפיטליזם.

מכון ון ליר בירושלים מפתח עמדה פוסטקפיטליסטית שמבקשת לחשוב, לדמיין ולהוציא אל הפועל פרויקט פוליטי, כלכלי ותרבותי חלופי. נקודת המוצא של עמדה זו היא ביקורת על ליבת הסדר הקיים – קרי על הכפפת כל תחומי החיים לעשיית רווחים – אך מטרתה לגבש חלופות מבניות נועזות, המתעלות מעל למודלים הקיימים של מדינת רווחה מתגוננת. בלב הפרויקט עומדת השאלה: כיצד יש לארגן את החיים – ובכלל זה את הזמן, העבודה, המבנים הפוליטיים, היחס לזולת והיחס לטבע – כדי לכונן חברה המבוססת על התכליות האנושיות ובראשן החופש והשוויון?

אנו מזמינים חוקרות וחוקרים, נציגי עמותות, אמניות ,אקטיביסטים, א.נשי חינוך ועוד להצטרף להתכנסות בנושא פוסטקפיטליזם בשני שלבים:

8 בדצמבר 2020 בשעה 20:00 בזום
שלב ראשון: היכרות ומבוא לפוסטקפיטליזם
על מנת ליצור בסיס משותף לדיון, נערוך מפגש מבואי לכל המעוניינים.ות להציג בכינוס אשר ייערך בחודש אפריל 2021. המשתתפות.ים במפגש יציגו את עצמם וישמעו הרצאת מבוא על פוסטקפיטליזם, שתכלול היכרות עם הרעיונות וההוגים המרכזיים בתחום ועם הפעילות הפוליטית הקשורה בו ברחבי העולם. המעוניינים מתבקשים להירשם מראש כאן. קישור לזום יישלח לנרשמים בלבד סמוך למועד המפגש. לאלה הרוצים להציג בכינוס מומלץ להשתתף במפגש, אך אין זו חובה.

21 באפריל 2021
שלב שני: התכנסות ושיתוף בידע
בהתכנסות זו יציגו המשתתפים טיעונים, רעיונות, מודלים וניסיונות שנוסו בעבר בעולם, וכן הצעות לעשייה קונקרטית סביב שאלות העולות מהעמדה הפוסטקפיטליסטית. נשמע הצעות לדיון תיאורטי, מעשי היסטורי, פוליטי, תרבותי, כלכלי ועוד. הקול הקורא להתכנסות ולהצעות לדיון יתפרסם בקרוב. ההתכנסות תהיה פתוחה לציבור ותתקיים בזום או במכון ון ליר, בהתאם לנסיבות.

לשאלות אנא פנו אל ד"ר כפיר כהן לוסטיג kfirc@vanleer.org.il
בהובלת
ד"ר כפיר כהן לוסטיג מכון ון ליר בירושלים
ריכוז ותיאום
ד"ר צמרת לוי-דפני מכון ון ליר בירושלים

https://bit.ly/3lBckWf

 

מפרסם ההודעה
איל עפרון מתאם פעילות לציבור, שיווק וקשרי חוץ מכון ון ליר ירושלים eyale@vanleer.org.il 02-5605282
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה