< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: מסכות והסחות: כפילות ופרשנות בעת העתיקה [אונ תל אביב, מקוון 04/21] דדליין=15.12.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0112222/

קול קורא

מסכות והסחות: כפילות ופרשנות בעת העתיקה

אנחנו שמחות להזמין תלמידות ותלמידי חקר העת העתיקה להגיש הצעות להרצאה בכנס מסכות והסחות: כפילות ופרשנות בעת העתיקה שיתקיים ביום שלישי, ה-20 באפריל 2021 באוניברסיטת תל אביב.* מטרת הכנס היא להפגיש בין חוקרות וחוקרים צעירים העוסקים בתחומי ידע שונים במחקר העת העתיקה ולייצר מרחב פתוח לדיונים ושיתופי פעולה אפשריים.

במסתו ״המחבר כאמן״, כתב אוסקר ווילד ״תן לאדם מסיכה והוא יגיד לך אמת״. בהשראת הציטוט, הכנס יבקש לזהות רגעי ביניים בעת העתיקה אשר ניתוח שלהם מאיר אפשרויות קריאה ופרשנות נועזות. רגעי ביניים אלה יכולים להימצא בפער שבין המקור (הטקסטואלי, הויזואלי או המוחשי) לבין הפרשנות המודרנית, באינטרקציה שבין הדמויות המיוצגות, בגרסאות השונות לאותו המיתוס או המקרה, ואף במתח בתוך מבנה היצירה עצמו. אם כך, נשמח לקבל הצעות להרצאות המביאות לקדמת הבמה את המתח העדין בין הגבולות המטושטשים שלעיתים נעלם מן העין.

מאחר ואנו מעוניינות לייצר דיון רחב ואינטרדיסיפלינרי ככל האפשר, נקבל הצעות להרצאות העוסקות בתקופת העת העתיקה של המזרח הקדום והמרחב של אגן הים התיכון (עד להתפרקות האימפריה הרומית) מתלמידי ותלמידות תואר שני, שלישי ופוסט-דוקטורט המגיעים ממגוון הדיסיפלינות, כגון היסטוריה, ספרות, תולדות האמנות, ארכיאולוגיה, מדעי המדינה, מגדר ועוד.

אנא שלחו תקצירים באורך עד 300 מילה להרצאות באורך של 20 דקות. יש לצרף את כותרת ההרצאה לקובץ התקציר. מכיוון ששיפוט התקצירים יעשה באופן אנונימי, את הפרטים האישיים, נבקש לכתוב בגוף המייל בלבד.

ניתן להגיש את התקצירים עד לתאריך 15.12.2020 לכתובת: duality.conference@gmail.com. תשובות תימסרנה לקראת אמצע חודש ינואר.

* לאור אי הוודאות נוכח נגיף הקורונה, יתכן כי הכנס יתקיים באופן מקוון. במקרה כזה, יערכו המושבים לסירוגין לאורך כמה שבועות. פרטים ימסרו לקראת מועד הכנס.

הכנס מאורגן על ידי הילה ברוקמן (אוניבריסטת תל-אביב) וקרן פריידנרייך (אוניברסיטת תל-אביב)

ובתמיכת האגודה לקידום הלימודים הקלאסיים בישראל ובית הספר למדעי התרבות ע״ש שירלי ולזלי פורטר

מפרסם ההודעה
הילה ברוקמן (אוניברסיטת תל אביב) קרן פריידנרייך (אוניברסיטת תל אביב ו-CUNY) dressanddistress@gmail.com
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה