קול קורא // לכנס: הסימפוזיון השנתי של אגודת ויטגנשטיין - 100 שנה לטרקטטוס לוגיקו פילוסופיקוס, ו-75 שנה למותו של ויטגנשטיין [קירשברג אם וכסל 08/21] דדליין=31.3.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0111916/

43rd INTERNATIONAL WITTGENSTEIN SYMPOSIUM 2021

Kirchberg am Wechsel, Austria, August 8–14, 2021

100 Years of Tractatus Logico-Philosophicus –
70 Years after Wittgenstein’s Death: A Critical Assessment

Scientific Organisers:
Alois Pichler (Bergen), Esther Ramharter (Vienna) and Friedrich Stadler (Vienna)

SECTIONS:

1. Wittgenstein

2. Wittgenstein (1889–1951) – Research, editions, and access situation 70 years after his death

3. Logisch-philosophische Abhandlung and Tractatus Logico-Philosophicus – Genesis, translation, publication, and edition in context

4. TLP within and outside of Wittgenstein’s work – Interactions, receptions, and controversial interpretations of Wittgenstein’s work up to the present

5. TLP: Open philosophical, ethical, and scientific questions

6. Wittgenstein, Schlick, Waismann, and the Vienna Circle – A reassessment

WORKSHOP

“Wittgenstein: New editions and research tools”
(Organisation: Alois Pichler, Bergen)

READ MORE

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com
כתובת מלאה
Kirchberg am Wechsel, Austria
מפה
שמירה ושיתוף