< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // דרושים מרצים למכללת ידיעת הארץ של המכון ללימודי הגליל. דדליין=25.12.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0111900/

המכון ללימודי הגליל מקיים סדרות הרצאות/קורסים לקהל אוהבי ארץ ישראל במסגרת מכללת ידיעת הארץ.

דרושים מרצים לקורסים/הרצאות בתחומי הדעת של ידיעת הארץ לקהל הרחב .

כל מי שמעונין להשתלב במסגרת צוות המרצים של מכללת ידיעת הארץ ולהציע קורס/סדרת הרצאות מוזמן לפנות לד"ר חגי עמיצור – ראש המכון ללימודי הגליל hagi@mlh-gsi.org

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה