< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / פרס: פרסים לספרים חדשים [יד בן צבי] דדליין=1.1.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0111515/

קול קורא – פרסים לספרים חדשים לשנת תשפ"א

פרס יצחק בן צבי בחקר ארץ ישראל ויישובה

 

יוענק על פרסום ספר פרי מחקר מקורי בעברית שעניינו תולדות ארץ ישראל ויישובה, שראה אור בשנים תשע"ז-תשפ"א (2017 – 2020)

פרס מרדכי איש-שלום

יוענק לחוקר בראשית דרכו המחקרית על פרסום ספר ראשון פרי עטו שעניינו תולדות ארץ ישראל, שראה אור בשנים תשע"ז- תשפ"א (2017 – 2020)

פרס ד"ר נתנאל ואריקה לורך

יוענק על פרסום ספר מחקרי אקדמי חדש העוסק בהיסטוריה של מדינת ישראל מאז עצמאותה שראה אור בשנים תשע"ז-תשפ"א (2020-2017) / עדיפות תינתן לספר ביכורים

אין להגיש ספר שזכה בפרס אחר | יש להמציא כל ספר בשישה עותקים (הספרים לא יוחזרו לשולחים)

יש לעיין בתקנוני הפרסים לפני ההגשה כאן

להגשת ספרים יש למלא את הטופס המקוון כאן ולשלוח את הספרים למכון לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד יצחק בן-צבי, לידי גנית תדהר, ת"ד 7660, ירושלים 9107601.

תאריך אחרון להגשת ספרים: י"ז בטבת תשפ"א (1.1.2021)

הפרסים יוענקו בטקס חגיגי שיתקיים ביד יצחק בן-צבי בירושלים ביום ראשון כ"ט בניסן תשפ"א (11 באפריל 2021).

לפרטים נוספים: 02-5398873 | ganit@ybz.org.il

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=563&ArticleID=7363#.X6j2mGhvZRY

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com *** רמה אינה קשורה להודעה זו ואין בידיה מידע נוסף. לכל שאלה הנוגעת להודעה ולפרטי התקשרות יש להקליק על הקישור המפנה אל האתר הרלוונטי.
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה