< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: קריאה רחוקה ומחקר חישובי בספרות העברית: כנס ואסופת מאמרים [אב"ג, מקוון 04/21] דדליין=1.12.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0111510/

הדד-ליין הוארך! אפשר להגיש הצעות להשתתפות בכנס ובאסופת המאמרים שתפורסם בעקבותיו עד ה- 1 בדצמבר.

מכון הקשרים לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית, בשיתוף המעבדה הספרותית של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, גאים להכריז על כנס שיערך ב-27 באפריל 2021 תחת הכותרת ‘קריאה רחוקה ומחקר חישובי בספרות העברית’. אנו מזמינים חוקרים וחוקרות להגיש הצעות להרצאות בכנס, בהתאם לתיאור ולהנחיות באתר המעבדה הספרותית.

הספרות העברית והישראלית, כך אנו סבורים, מספקת מקרה מבחן אידיאלי לקריאה רחוקה ולמחקר חישובי, דווקא משום שהיא גדולה מספיק, אך לא גדולה מדי; היא מאפשרת תנועת רצוא ושוב מתמדת בין מרחק וקרבה, בין ניתוח כמותי של תופעות רחבות לבין התבוננות אנושית רגישה במופעים ייחודיים המאתגרים כל הכללה. אנו מקוים שהכנס המתוכנן, וקובץ המאמרים שיראה אור בעקבותיו, יוציאו השערה זו מן הכח אל הפועל.

מטרת הכנס היא, אפוא, לקדם את המחקר החישובי בספרות העברית והישראלית, בלי לוותר על מחויבות עמוקה למסורת העיונית והתיאורטית הלא-חישובית שהוקדשה לה עד כה. בדרך זו נבקש לברר סוגיות פואטיות ונראטולוגיות, בעיות פרשניות ותיאורטיות, תופעות בהיסטוריה של הספרות, היבטים סוציולוגיים, תרבותיים ופוליטיים שלה, ועוד.

הכנס מציע שני מסלולי הגשה: הרצאות באורך מלא (20 דקות) ופוסטרים. פרטים מלאים בקישור המצורף.

https://www.lit-lab.bgu.ac.il/distant-reading-2021

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added