< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // איש/אשת סגל: משרה תקנית: תקופת השואה ושארית הפליטה עם יכולת הוראה ומחקר בנושאים נוספים הקשורים בעולם היהודי במאה ה-20. [בר-אילן, רמת גן] דדליין=27.12.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0111220/

הפקולטה למדעי היהדות והמחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי באוניברסיטת בר-אילן מודיעות על פתיחת מכרז למשרה תקנית בתחום השואה ושארית הפליטה עם התמחות נוספת באחד או יותר מהנושאים הקשורים בעולם היהודי במאה ה-20.

המשרה כוללת הוראה ברמה הגבוהה ביותר בשפה העברית של קורסים בנושא השואה, שארית הפליטה, ותוצאות השואה בעולם היהודי, וכן בנושאים הקשורים בעולם היהודי במאה העשרים לפני ואחרי השואה, הן לתואר ראשון והן לתארים מתקדמים בתחומי התמחותו/ה של המועמד/ת, והנחיה של תלמידי/ות מחקר בתחום השואה וכן בתחומים נוספים בתולדות ישראל במאה ה-20. כמו כן, מצופה מהמועמד/ת לנהל מחקר עצמאי ומקורי, לפרסם מאמרים וספרים בבמות שפיטות ומובילות בתחום, להשתתף בכינוסים אקדמיים מקומיים ובינלאומיים ולגייס מענקי מחקר.

תנאי סף למשרה הם:
1) יכולת הוראה אקדמית מוכחת.
2) פרסומים אקדמיים בתחומי המחקר של המועמד\ת בהוצאות לאור אקדמיות מכובדות ובבמות שפיטות מובילות בתחום.
3) השכלה מוכחת בהיסטוריה אירופאית (1948-1870).
4) ניסיון מוכח בעבודה ארכיונית.
5) בקיאות מדעית בשפות רלוונטיות לתחומי המחקר, כולל בשפה אירופאית אחת (בנוסף לאנגלית) הקשורה בתחום השואה, ובייחוד יידיש וגרמנית. ידע בשפות אירופאיות נוספות – יתרון.
6) למועמדים בעלי תואר שלישי מאוניברסיטה ישראלית, נדרש ביצוע מחקר פוסט-דוקטורט בחו"ל. לאלה שסיימו את לימודיהם לתואר דוקטור בשנים תשע"ט – תש"פ והיציאה לחו"ל לא התאפשרה עקב הנסיבות, נדרש ביצוע מחקר פוסט-דוקטורט מאוניברסיטה בארץ שאינו במוסד בו סיימו את לימודיהם.

תחילת ההעסקה היא בראשית שנת הלימודים תשפ"ב, אוקטובר 2021. מועמדים/ות בתחום רלוונטי מוזמנים/ות להגיש מועמדות.

דרגת הזוכה תיקבע בהתאם לניסיון ולפרסומים.

המסמכים המבוקשים הם:
1. מכתב פנייה (נא לציין שמות של שלושה ממליצים).
2. קורות חיים.
3. אישור על קבלת תואר דוקטור או אישור זכאות לתואר זה + אישור לפוסט-דוקטורט בהתאם לסעיף 6 הנ"ל.
4. רשימת פרסומים.
5. שני פרסומים נבחרים.
6. תקציר של תכניות מחקר לשנים הקרובות.
7. סקרי הוראה משלוש השנים האחרונות במידה שישנם כאלה.

ניתן להגיש חומרים בעברית או באנגלית.

על המועמדות/ים לשלוח את המסמכים הנזכרים בקובץ PDF אחד, לכתובת הדוא"ל שלהלן:
jewishhistory.dept@biu.ac.il

כמו כן, עליהן/ם לבקש מן הממליצים לשלוח ישירות את המלצותיהם לכתובת הנ"ל.

באחריות המועמדות/ים לוודא שכל החומר המבוקש יגיע עד ל-27 בדצמבר 2020. תיק שיוגש בלא כל המסמכים האמורים ושלא בהתאם להנחיות לא יידון. בנוסף, הוועדה תענה רק לפניות מתאימות.
לבירורים נוספים אנא פנו לפרופ' עמנואל פרידהיים, ראש המחלקה, בדוא"ל:
emmanuel.friedheim@biu.ac.il

מפרסם ההודעה
פרופ' עמנואל פרידהיים ראש המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושיצקי emmanuel.friedheim@biu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר-אילן, Ramat Gan, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה