הזדמנות // איש/אשת סגל: משפטים [המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, רמת גן] דדליין=1.12.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0111211/

קול קורא לאיתור חבר סגל אקדמי בכיר במשפטים

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מזמין בזאת חוקרים וחוקרות מצטיינים להגיש מועמדות למשרת חבר סגל אקדמי בכיר (סגל פנימי) בפקולטה למשפטים, בדרגת מרצה.

עדיפות תנתן לחוקרים בתחומי המשפט הפלילי, משפט וטכנולוגיה ומשפט בינלאומי, אולם תשקל גם מועמדותם של חוקרים בתחומי מחקר משפטיים אחרים.

מועד תחילת התפקיד: אוקטובר 2021.

במרכז האקדמי למשפט ולעסקים חמש פקולטאות: פקולטה למשפטים, פקולטה למנהל עסקים, פקולטה למדעי המחשב ומערכות מידע, פקולטה לפסיכולוגיה ופקולטה למנהל מערכות בריאות.

הפקולטה למשפטים של המרכז האקדמי שואפת למצוינות במחקר ובהוראה. הפקולטה מציעה תכניות לתארים ראשון ושני במשפטים, כולל תואר ראשון דו לשוני, ותואר שני עם תזה, וכן תארים שניים בלימודי משפט עם התמחויות במשפט פלילי, משפט עסקי, ומשפט וחברה. הפקולטה נושאת את דגל הגלובליזציה ופועלת לחיזוק שיתופי פעולה אקדמיים עם מוסדות נוספים בעולם.

התפקיד כולל עיסוק במחקר ובהוראה, פיתוח קורסים ותכניות לימודים חדשניים, וקידום קשרים מחקריים עם עמיתים בחו"ל.

דרישות סף:

  1. תואר שלישי במשפטים;
  2. יכולת מחקרית אקדמית בין-לאומית מוכחת;
  3. יכולת הוראה מעולה

מועמדים מתאימים מוזמנים לפנות בצירוף קורות חיים אקדמיים מפורטים; רשימת פרסומים; שמות של עד שלושה ממליצים אפשריים בעלי נסיון אקדמי ומוניטין, בצירוף פרטי הקשר שלהם; תיאור תחומי העניין בהוראה, ונסיון הוראתי קודם ככל שישנו.

יש למען את הפניות לפרופ' גילה שטופלר, דיקנית הפקולטה למשפטים, באמצעות הגב' שמחה אליהו, מזכירת הדיקנית, במייל simcha@clb.ac.il, וזאת לא יאוחר מיום 1.12.20.

המינוי כפוף לכללי המרכז האקדמי ולאישור מוסדותיו. רק מועמדים שיימצאו מתאימים לכך יוזמנו להציג את עבודתם בסמינר המחלקתי של הפקולטה, כחלק מהליך שקילת המועמדות. הפקולטה אינה מתחייבת למנות מועמד/ת כלשהו/י ושומרת את הזכות לאתר מועמדים מתאימים באפיקים נוספים.

מפרסם ההודעה
פרופ' גילה שטופלר דיקנית הפקולטה למשפטים המרכז האקדמי למשפט ולעסקים margo@clb.ac.il
כתובת מלאה
המרכז האקדמי למשפט ועסקים, David Ben Gurion Road, Ramat Gan, Israel
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה