< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // קול קורא למאמרים (אסופה): מחקר חרדי בשדותיו - חרדים חוקרים חינוך חרדי [עברית ואנגלית] דדליין לתקצירים=30.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0103118/

Ultra-orthodox (UO) in their own domain: UO researchers study UO education

מחקר חרדי בשדותיו – חרדים חוקרים חינוך חרדי

קול קורא לפרקים בספר ערוך בעברית ובאנגלית – הגשת הצעות עד לתאריך 30.11.2020

עורכים: ד"ר תקוה עובדיה, ד"ר אביעד הולנדר ובניהו טבילה

 

בעשור האחרון, צמחו והתרבו חוקרים חרדים באקדמיה.

ספר ערוך זה נועד להציג מחקרים ויוזמות מחקריות של חוקרים שצמחו מתוך החברה החרדית, העוסקים בחינוך חרדי באופן רחב: תכניות לימודים, רווחה חינוכית, ניהול חינוכי, הכשרת מורות ומורים, חינוך ומשפט, חינוך ומדיניות ציבורית, מחשבת חינוך, היסטוריה של החינוך החרדי, והיבטים נוספים.

מטרת הספר היא להציג בארץ ובעולם את המציאות החינוכית בחברה החרדית בארץ ובעולם כפי שהיא מובעת מבעד לעדשה המחקרית בדיסציפלינות השונות.

קהל היעד של ספר זה הוא כל מי שהינו חוקר חרדי ומקבלי החלטות במערכות המדינה, השלטון המקומי והמגזר השלישי, על מנת לתת במה מחקרית "לקול הפנים- חברתי" חרדי באופן שיוכל להשפיע על שדה הפעולה.

הספר יכלול חמישה שערים כאשר תינתן עדיפות למחקרים מהשער הראשון:

 • מחקרי מטה אנליזה פרשניים וביקורתיים אודות מחקרים קיימים בהיבטים של חינוך חרדי.
 • גוונים של חינוך חרדי: דגמים מוסדיים שונים בחינוך חרדי, עבר והווה ורעיונות לעתיד
 • מי מלמד? על הכשרת מורות ומורים למקצועות הלימוד השונים בקודש ובחול.
 • מה ואיך לומדים? תכניות לימודים מגוונות, ושיטות לימוד.
 • חינוך חרדי ומדינת ישראל: מדיניות ציבורית, משפט, חברה וקהילה

להלן דוגמאות לנושאים אפשריים:

 • חקר תוכניות לימודים
 • מחקרי התערבות
 • מחקרי הערכה של יוזמות ופרויקטים חינוכיים
 • מוסדות חינוך ייחודיים- מחקר על ארגון
 • מחקרים פדגוגים ספציפיים
 • מחקר אודות הממשק שבין המשפט והחינוך
 • התפתחות מקצועית
 • מדיניות ציבורית וחינוך חרדי
 • חינוך בלתי פורמאלי
 • חינוך לSTEAM-
 • חינוך טכנולוגי חרדי
 • הכשרת מורות ומורים
 • מנהיגות חינוכית
 • היסטוריה של חינוך חרדי
 • מחשבת חינוך חרדי בפעולה – מתיאוריה לפרקטיקה

החלק המרכזי של הספר יוקדש למאמרי מחקר. מאמרים אלו יכולים להתבצע במתודולוגיה איכותנית (כולל חקר מקרה, מחקר פעולה, מחקר עצמי), כמותנית, או מתודולוגיה משולבת. יתקבלו גם מאמרי עיון והגות ברמת כתיבה תיאורטית גבוהה.

כמו כן נשמח לקבל הצעות למאמרים על מיזמים ייחודיים בתחומי החינוך המבוססים על תיעוד נתונים מקיף ועשיר.

כל מאמר יעבור שיפוט עיוור כפול על ידי שני חוקרים בכירים בתחום. הספר כולו יעבור שיפוט אקדמאי של מומחים לפי שערי הספר.

המחקר המוצע חייב להיות כזה שלא פורסם בבמה מחקרית כל שהיא, אינו פרק מתוך תזה או עבודת דוקטורט (יכול להיות הרחבה שלהם, הצגת נקודת מבט חדשה על נתונים שנאספו בעבר). מחקר מקורי לחלוטין שנועד לפרסום בספר הנוכחי.

תהליך הערכת המאמרים וקידום עריכת הספר יתבצע בשלבים הבאים:

שלב א: הגשת ההצעה למאמר באורך עד 1500 מילה לא כולל רשימת מקורות (כולל נושא, מטרה, סקירת ספרות קצרה, שיטת מחקר, מקורות) עד תאריך 30.11.2020

שלב ב': עד 15.12.20 ישלחו תשובות לחוקרים, והם יוזמנו לכתוב פרק לספר.

אורך הפרק עד 7000 מילה לא כולל מקורות.

שלב ג': כתיבת המאמר כולל עריכה לשונית בעברית והגשתו לשיפוט עד 1.3.2021

שופטים יעריכו את המאמר עד 2.5.2021.

שלב ד': הגשת מאמר סופי מותאם להערות השיפוט עד 15.5.2021 בעברית

שלב ה: 1.6.2021 הגשת הספר לבקשת מענק הוצאה לאור בקרן ISF.

ובמקביל הגשה לקרנות תמיכה נוספות.

שלב ו': עורכי הספר יחד עם עורכי לשון בעברית ובאנגלית יטפלו בעריכת הספר ובהוצאתו לאור בהוצאה אקדמית מוכרת בעלת מוניטין. השאיפה היא להוציא לאור לקראת קיץ תשפ"ב.

שלב ז: כנס אקדמי לסכום והצגת מחקרים של החוקרים המשתתפים בכתיבת הספר והשקת הספר.

את ההצעות יש לשלוח לד"ר תקוה עובדיה באימייל מטה ולציין עבור "חרדים חוקרים חינוך חרדי" בצירוף קו"ח tikva_o@oranim.ac.il

 

בשאלות ניתן לפנות לעורכים:

תקוה עובדיה-tikva_o@oranim.ac.il

אביעד הולנדר- aviad.hollander@gmail.com

בניהו טבילה- benayahu.tvila@mail.huji.ac.il

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה