< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תזכורת / הארכה / מלגה: מלגת יעקב עובד לעידוד חקר הקהילות השיתופיות בישראל ובעולם, לתלמידי/ות תואר שני ושלישי ולחוקרים/ות עצמאיים/ות. דדליין חדש=31.1.21

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0103115/

מלגת יעקב עובד
לעידוד חקר הקהילות השיתופיות
בישראל ובעולם

מלגת יעקב עובד לעידוד מחקר משווה בין קהילות שיתוף וייעוד בישראל ובעולם

המלגה המוצעת הנה על סך 10,000 ש”ח

הזכאי/ת למלגה יקבעו על-ידי ועדה משותפת ליד טבנקין, משפחת עובד וחוקרי אקדמיה בכירים בתום בחינת כלל הפניות.

על הפונים לשלוח פירוט נושא המחקר, תוכנית המחקר, כולל ראשי פרקים וביבליוגרפיה

עד לתאריך: 31.1.2021

טפסי הבקשה מצויים באתר יד טבנקין: www.yadtabenkin.org.il

לבירורים ניתן לפנות אל: עדי שבתאי – ועדת המלגות, יד טבנקין
טל’ 03-5344458 שלוחות 0/202. דוא”ל: yadtabmaz@bezeqint.net

 

 

https://yadtabenkin.org.il/?s=%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%AA+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91+%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added