הזדמנות // תזכורת / מלגה: למחקר בארכיון הג'וינט [ירושלים וניו יורק] דדליין=26.1.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0102800/

The American Jewish Joint Distribution Committee (JDC) Archives is pleased to announce that it is accepting applications for its 2021 fellowship program. In 2021, 7 fellowships will be awarded to senior scholars, postdoctoral researchers, graduate students, and independent researchers to conduct research in the JDC Archives, either in New York or in Jerusalem. Topics in the fields of twentieth century Jewish history, modern history, social welfare, migration, and humanitarian assistance will be considered, as well as other areas of academic research covered in the JDC archival collections http://archives.jdc.org/search-the-archives//. To identify relevant materials, please visit http://archives.jdc.org/explore-the-archives/finding-aids/. The fellowship awards are $2,000-$5,000.

http://archives.jdc.org/about-us/fellowships-and-grants-general-information

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה