< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // וובינר: כל מה שצריך לדעת על כתיבת בקשה למענק מחקר מהקרן הלאומית למדע בוובינר אחד (אבי שטיימן) [בלוג שיווקי]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0102722/

How to Succeed at: Writing Applications

עונת הגשת הבקשות למענקי מחקר הגיעה, והתחרות על המשאבים קשה כתמיד. הצלחתכם חשובה לנו, ולכן אנחנו רוצים להציג בפניכם כמה עצות להגשת בקשות לקרן הלאומית למדע.

אנחנו מזמינים אתכם לצפות בוובינר שלנו בנושא "איך לכתוב בקשה מנצחת למענק מחקר מהקרן הלאומית למדע". בוובינר זה אנחנו מציגים את המרכיבים שכדאי שיהיו בכל בקשה למענק מחקר מהקרן הלאומית למדע.

בוובינר תלמדו:

כיצד למצוא את המענקים המתאימים למחקר שלכם
כיצד להדגיש את חשיבותו של המחקר ואת יכולתו להשפיע
איך לבנות את הצעת המחקר
איך לתכנן תקציב ריאליסטי

https://he.aclang.com/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92/%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7-%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%AA/

המועד האחרון להגשת בקשות למענק מחקר מהקרן הלאומית למדע: 29 בנובמבר 2020

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה