< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: איש/אשת סגל בכיר/ה בבית הספר למדעי התרבות - תרבות הילד והנוער [אונ תל אביב] דדליין=15.1.21

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0102620/

היחידה למחקר התרבות והתכנית למחקר תרבות הילד והנוער באוניברסיטת תל אביב מזמינות חוקרות/ים מצטיינות/ים להגיש מועמדותן/ם למשרה תקנית בבית הספר למדעי התרבות. המשרה מחייבת התמצאות בתיאוריות של מחקר התרבות ובמחקר תרבות הילד והנוער בפרט, לצד כישורי מחקר והוראה באחד או יותר מן התחומים הבאים: הגירה ומגעים בין-תרבותיים, תרבות החומר, מחקר הרגש, חקר המשפחה ותרבות היום-יום. היכולת לתרום ליותר מתחום אחד, לקחת חלק בדיאלוג מחקרי ולשתף פעולה בסביבה רב-תחומית מהווה יתרון. כמו-כן נדרשת יכולת לפיתוח תכנית מחקר, הכוללת גיוס מענקי מחקר.

על הזוכה שאינו/ה שולט/ת בעברית ללמד בעברית בתוך שלוש שנים מתחילת המינוי. המשרה פתוחה לבעלות/בעלי תואר דוקטור לפילוסופיה או מועמדות/ים שיקבלו תואר זה לפני מועד תחילת העסקתן/ם. המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון. המשרה תאויש בבית הספר למדעי התרבות ותשרת באופן שווה את היחידה למחקר התרבות ואת התכנית ללימודי תרבות הילד והנוער.

הליכי המינוי של המועמדות/ים ייעשו בהתאם לנוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישורי המועמד/ת.

דף מלווה ובו תיאור מסלול במחקר והוראה, קובץ קורות חיים, תיאור קצר של תכנית מחקר עתידית (עד שני עמודים), רשימת פרסומים, מבחר עבודות (מאמרים ופרקים), וסילבוס לשני קורסים, יש לשלוח בדיוור אלקטרוני:

פרופ' גלילי שחר, ראש ביה"ס למדעי התרבות Culture@tauex.tau.ac.il , בית הספר למדעי התרבות, אוניברסיטת תל אביב

המועד האחרון להגשת המועמדות הוא: 15.1.2021

מועמדים שיעברו לשלב השני יתבקשו לדאוג לכך ששלושה מכתבי המלצה מחוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר יישלחו על-ידי הממליצים לכתובת הנ"ל.

. איוש המשרה יחל בשנת הלימודים תשפ"ב, אוקטובר 2021

אנו מעוניינים להגדיל את המגוון, בהגדרתו הרחבה, בפקולטה למדעי הרוח, ולקלוט חברות וחברי סגל חדשים המייצגים חברה רב תרבותית ומגוונת.

המשרה פתוחה לכל המועמדים וההודעה פונה לנשים ולגברים כאחד. היא תאויש בהתאם לכישורי המועמד/ת המתאימ/ה ובהתאם לצרכי היחידה והתכנית. ביה"ס למדעי התרבות, הפקולטה או האוניברסיטה אינם מחויבים לקבל הצעה כלשהי.

 

Senior Academic Position in the School of Cultural Studies, Tel Aviv University

The Unit of Culture Research and the Program of Child and Youth Culture Research

The Unit of Culture Research and the Program of Child and Youth Culture Research invite excellent researchers to submit their candidacy to a tenure track position in the School of Cultural Studies.

The position requires knowledge in the theory of cultural research in general and in the study of child and youth culture in particular, alongside skills of research and of teaching in one or more of the following areas: migration and inter-cultural relations, material culture, the research of emotions, family studies and research of Everyday Life.

Contribution to a scholarly dialogue and cooperation in a multi-disciplinary field of research are an advantage. The position also requires the development of individual research projects, including obtaining research grants.

Teaching in Hebrew is required by the beginning of the third year of employment.

Candidates must have a Ph.D., or receive a Ph.D. before filling the position.

Salary and conditions will conform to Tel Aviv University regulations. Appointment procedures will be carried out according to the rules and regulations of Tel Aviv University and are subject to the approval of the University authorities. The position is effective from October 2021 and the academic rank will be determined towards the beginning of employment.

Candidates should send their applications including a cover letter referring to the educational and academic trajectory of the candidate (max 2 pages), CV, list of publications, samples of publications, a short description of their next research project (up to one page), and two potential course syllabi to:

Prof. Galili Shahar, Head, The School of Cultural Studies

by email: schoolofhist@tauex.tau.ac.il

Candidates who proceed to the second stage of evaluation will be asked to see to it that three reference letters from senior scholars will be sent by the referees to the above address.

The deadline of submission is January 15, 2021

We are interested in increasing diversity, broadly defined, in the Faculty of Humanities and in recruiting new faculty members representing a diverse multicultural society.

The position is open to all candidates. The appointment will be based on candidate qualifications and the needs of the Unit and the Program at the School of Cultural Studies. The School of Cultural Studies and Tel-Aviv University are not obligated to appoint any of the candidates who apply for this position.

 

הגרסה בעברית:
הגרסה באנגלית:
מפרסם ההודעה
ורד שמשי shimshi.vered@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה