< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים: כתב העת "הומור מקוון" – כתב עת מדעי לחקר ההומור [עברית] ללא דדליין

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0101210/

הנכם מוזמנים להגיש מאמרים לפרסום בכתב העת “הומור מקוון” כתב עת מדעי לחקר ההומור בחסות האגודה הישראלית לחקר ההומור. כתב העת הינו הראשון והיחיד בעולם בחקר ההומור בשפה העברית. כתב העת יוצא לאור משנת 2011 , יוצא לאור פעמיים בשנה, נמצא ברשימת כתבי העת המאושרים על ידי המל”ג ומתפרסם בבמות בינלאומיות על ידי חברת EBSCO העולמית. בכתב העת מתפרסמים מאמרים מכל תחומי הידע , ניתן לשלוח מאמרים ללא תאריך יעד. כנהוג בכתבי עת שפיטים, המאמרים נשלחים לשיפוט עיוור למומחים בתחומי הידע הרלוונטיים. ניתן להציע מאמרים שהתפרסמו בשפות אחרות בכתבי עת מדעיים. המאמרים יתפרסמו לאחר שיתורגמו לעברית ויתקבלו לפרסום ועל פי שיקול דעתו של העורך .

פרטים לגבי אופן הגשת המאמרים ראו באתר כתב העת בקישור הבא:

http://www.israeli-humor-studies.org/index.php

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added