< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

מחקר ולימודים // תכנית לימודים: הנרטיב המיסטי - תיקון הנפש ע"פ החסידות [בר אילן] דדליין=30.10.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0101200/

מטפל/יועץ – יש לך כנפי רוח? נותרו מקומות אחרונים בתוכנית ללימודי תעודה בקתדרה לחסידות, אוניברסיטת בר אילן. בואו ללמוד את עבודת תיקון הנפש החסידית, ולהכניס נשמה לעבודתכם הטיפולית.

ראש הקתדרה: פרופ' צבי מרק, מרכז התוכנית: ד"ר שמואל ויינשטיין.

לפרטים ולהרשמה: לחצו על הקישור המצורף. ניתן גם לפנות אל ד"ר ענת אדרת מזכירות הקתדרה לחסידות: 03-5318630 hasidismchair@gmail.com

קישור

מפרסם ההודעה
שמואל ויינשטיין wshmulik@gmail.com
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה