קול קורא // למאמרים (אסופה): מחקריים ועיוניים לספר ערוך בנושא תנועת 'העברים הצעירים' (הכנענים) [אנגלית] דדליין לתקצירים=15.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0100900/

עורכים: ד"ר שי פררו (מכללת תל חי) ועופרי קרישר (אונ' ג'ורג' וושינגטון)

בשנות הארבעים והחמישים של המאה העשרים פעלה בארץ קבוצת אמנים, משוררים וחברי פלמ”ח צעירים אשר ביקשו ליצור במרחב הארץ-ישראלי אומה עברית חדשה, שתתנתק מכבלי אלפיים שנות גלות היהודים ותתבסס במקום זאת על המורשת התרבותית המשותפת לעמי המרחב השמי. חזון העבריות החל לנבוט בשנות השלושים עם פרסומם של מאמריו של ההיסטוריון והוגה הדעות עדיה חורון, אך היה זה המשורר יונתן רטוש – שנפגש עם חורון בפריז 1938 – שפיתח רעיונות אלו לתפיסה פוליטית מהודקת יותר וניסה לקדמה באמצעות גופים כגון 'הוועד לגיבוש הנוער העברי' ו'מרכז העברים הצעירים'. אף כי התנועה הכנענית נחלה כשלון פוליטי והתפוררה לאחר שנות חמישים המוקדמות, השפעתה ארוכת הטווח על החברה הישראלית – במיוחד בתחומי האמנות והספרות – הייתה גדולה, ובין מקדמי הרעיון העברי נמנו עם השנים אישים כגון אהרן אמיר, בנימין תמוז, עמוס קינן, בועז עברון, עזרה זוהר ועוזי אורנן.

אסופת המאמרים מבקשת לבחון את התנועה הכנענית והשפעתה על החברה הישראלית ועל הוגים במדינות נוספות באזור בהקשרים היסטוריים, רעיוניים-פוליטיים, ואמנותיים. בין הסוגיות שתיבדקנה ניתן למנות את הקשרים שקיימו פעילי 'העברים הצעירים' עם המחזיקים ברעיון הלאומיות הפיניקית בלבנון; אישים כנתן ילין מור והדו-שיח שקיימו עם הרעיונות הכנעניים; הדים לחשיבה הכנענית בקבוצות כגון 'אני ישראלי' בראשות עוזי אורנן; ההתייחסות לעמי כנען הקדומים בהיסטוריה של המחשבה המערבית קודם לעליית הציונות; השפעות כנעניות באמנות הישראלית; ואף המעקב שניהלו גופי המדינה (והמדינה-שבדרך) אחר התנועה הכנענית כקבוצה חתרנית. נשמח לקבל הצעות למאמרים נוספים במגוון של נושאים הקשורים בחקר התנועה ו/או משיקים ומתכתבים עימה, כגון: השפעת האידאולוגיה הכנענית על החברה הישראלית; קשרים בין העברים הצעירים ומקדמי תפיסות דומות באזור, כגון הלאומיות הפרעונית הקופטית במצרים או זו האשורית בעירק; מגדר והתנועה הכנענית; כנעניות פלסטינית; כנעניות והספרות הישראלית, ועוד.

במידה ואתן/ם מעוניינות/ים לקחת חלק באסופה, אנא שלחו תקציר (עד 150 מילים), כותרת טנטטיבית ופסקה ביוגרפית באנגלית לד"ר שי פררו (shaiferaro@gmail.com) ו/או עופרי קרישר (ofrikrisher@gmail.com) עד ל-15 בנובמבר 2020. חוקרות/ים שהצעותיהן תתקבלנה ידרשו להגיש מאמרים מלאים בהיקף של 7,000-8,000 מילים עד לסוף אוגוסט 2021.

נשמח לעמוד לרשותכן/ם לשאלות, בירורים והתעניינות.

ד"ר שי פררו (מכללת תל חי)
עופרי קרישר (אונ' ג'ורג' וושינגטון)

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה