< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // הרצאות מוקלטות: משטרה והיסטוריה בארץ ישראל (בית מורשת משטרת ישראל)

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0100101/

בית מורשת משטרת ישראל שמח להזמין אתכם לצפות בסדרת הרצאות, המוקדשות לפרקים בתולדותיהם של ארגוני השיטור וביטחון הפנים בארץ. ההרצאות מציעות נקודת מבט חדשה על חלק מהאירועים והתהליכים המרכזיים, שעברו על החברה בארץ ישראל במאה השנים האחרונות.

מרצים: שלומי שטרית, אורי קוסובסקי, יוסי המי, אלי מגידיש, סער נודל

הרצאות:

 • מדים כחולים, שוק שחור: המאבק המשטרתי בשוק השחור, 1951-1950
 • לשכה 06: לחקור את השטן
 • בחזית העורף: המשטרות במלחמת העצמאות
 • בעקבות “הידיד”: וינגייט ופלגות הלילה המיוחדות בעין חרוד
 • “המאורעות שלא אירעו”: משטרת המנדט והפרות הסדר האלימות בשנת 1933
 • משטרת ירושלים העברית: משטרה עצמאית בעיר הנצורה, 1948
 • “שומרים על הפרוזדור”: משטרת ישראל והמאבק בהסתננות באזורי ירושלים, 1953-1948
 • ירושלים של זהב: סיפורו של שיר, שהיה להמנון
 • סיפורים מהסליק: תולדות ההתיישבות בעמק
 • תוצרת הארץ! אמצעי הלחימה במחתרת
 • איזה עיתון קוראים בבית? מפלגתיות, הדרה וגיוס למשטרה בשנות החמישים
 • בטון, ברזל ומורשת: מצודות הטגארט בארץ ישראל

קישור לסרטונים

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added