< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לקבוצת מחקר: פורום היסטוריוניות של המאות התשע-עשרה והעשרים במזרח התיכון [חיפה / מקוון] דדליין=8.10.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0092300/

קול קורא להשתתפות בפורום היסטוריוניות

של המאות התשע-עשרה והעשרים

אנו מזמינות חוקרות היסטוריה ודיסציפלינות קרובות העוסקות בסוגיות חברתיות ותרבותיות ושבמוקד מחקרן "המזרח התיכון" בהגדרתו הרחבה, כולל היסטוריה מזרחית ופלסטינית וסוגיות של מגדר ומיניות להצטרף אלינו. פורום ההיסטוריוניות הוא מסגרת עצמאית הפועלת זו השנה השלישית ותומכת בעשייתנו המחקרית. הפורום מקיים מפגשים מגוונים העוסקים בפיתוח ו"אוורור" של רעיונות חדשים, משוב על עבודה בתהליך הכתיבה והגדלת החשיפה של מחקרים חדשים.

מטרתנו להוות קבוצת עבודה הפועלת לגיבוש גישות חדשות למחקר. עבודת הקבוצה תישען על העקרונות הבאים:

 • התנהלות בלתי הירארכית בדיוני הקבוצה ובתהליכי קבלת ההחלטות.
 • מחויבות למגוון לאומי, עדתי, מעמדי, דתי ומיני.
 • פמיניזם
 • התייחסות ביקורתית לנרטיב הציוני.

אנו רואות בנקודות מבט המגיעות מקהילת חוקרים ולומדים מגוונת תרומה חיונית לייצור גופי ידע חדשים ופורצי דרך. זאת בנוסף לחשיבותו של המגוון בקידום שוויון.

אנו עוסקות בתהליכים גלובליים ואזוריים, שבהם מתערערת הבלעדיות של המדינה ונחשפות קבוצות חדשות הפועלות לשינוי המציאות. תהליכים אלה מתבטאים גם בשאלות המעסיקות חוקרות של המזרח התיכון: טשטוש הגבולות בין חקר ישראל וחקר המזרח התיכון, בין היסטוריה מגדרית והיסטוריה "רגילה", בחינת ההשפעה של חיי יום-יום על תהליכי שינוי והמתח בין מיקרו למקרו היסטוריה. שאלות אלה משתלבות גם בתהיות על מקומה של האקדמיה בחיינו כיום כמקור בלעדי וסמכותי לייצור והפצה של ידע. 

הפורום מחויב לעידוד מחקרים פורצי דרך, שיאתגרו קטגוריות מוסכמות המבוססות על לאומיות, טריטוריה, דת, מעמד, עדה ומגדר. אנו שואפות ליצור מרחב שיח מקצועי ומעשיר באווירה נינוחה וקונסטרוקטיבית, ומקוות לעודד בכך שיתופי פעולה אקדמיים, לקדם מחקר עצמאי ולפעול למען שוויון מגדרי בדיסציפלינה.

פעילות: נתכנס אחת לחודש במפגשים שיוקדשו לדיון בעבודות של חברות הפורום, על בסיס טקסט שיישלח למשתתפות מראש. מפגשים אחרים יתנהלו כקבוצת קריאה של טקסטים תיאורטיים עדכניים ומשפיעים, הרלוונטיים לסוגיות המחקריות שלנו. השתתפות פעילה חיונית לעבודת הפורום לכן מצופה מן החברות להשתתף ברוב המפגשים במהלך השנה. 

מקום: הפורום פועל תחת מרכז המחקר הפמיניסטי ב"אשה לאשה", ברח' ארלוזורוב 118 בחיפה ( https://www.haifafeminist.org/ ).יחד עם זאת בשל נסיבות התקופה נקיים לעת עתה מפגשים מקוונים דרך הזום. 

תאריכי המפגשים לשנה הקרובה:

11.10.2020 (א), 2.11.2020 (ב), 15.12.2020 (ג), 13.1.2021 (ד), 11.2.2021 ה), 14.3.2021 (א), 12.4.2021 (ב), 18.5.2021 (ג) 16.6.2021 (ד) 

כדי להיות חברה בפורום, אנא שלחו תקציר של מחקר נוכחי או תחומי התעניינות ביוגרפיה קצרה, בהיקף של עמוד לכל היותר ופרטי התקשרות , עד ל-8.10.2020.

למידע נוסף אנא פנו לניקול כיאט ושרון מפציר 

במייל: womenhistoriansforum@gmail.com

ראש הפורום: ד"ר ניקול כיאט וד"ר שרון מפציר

הוועדה המארגנת של הפורום:

 • ד"ר נעמה בן-זאב
 • ד"ר יאלי השש
 • ד"ר ניקול כיאט
 • ד"ר שרון מפציר
 • ד"ר חנה ספרן
 • ד"ר נוגה אפרתי
 • פרופ' ליאת קוזמא 

womenhistoriansforum@gmail.com

מפרסם ההודעה
sharonmaf@gmail.com שרון מפציר
כתובת מלאה
אשה לאשה מרכז פמיניסטי חיפה, "אשה לאשה", ברח' ארלוזורוב 118 בחיפה / מקוון
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה