קול קורא // לכנס: יש חיים (גם) בשוליים - הכנס השלישי של קהילת מחקר להט"ב/קוויר באגודה הסוציולוגית הישראלית [מקוון 12/20] 10.10.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0092003/

יש חיים (גם) בשוליים": הכנס השלישי, 10 בדצמבר 2020
קול קורא

קהילת המחקר הלהט"בקווירית באגודה הסוציולוגית הישראלית מזמינה אותך להגיש תקציר להרצאה בכנס השלישי, "יש חיים (גם) בשוליים", אשר יתקיים ב-10 בדצמבר 2020 באופן מקוּוָן.
הכנס יתמקד בהיבטים סוציולוגיים, אך לא רק, של חוויות החיים של להטב"ק, המְמוּצבים מחוץ לַ"סצינה" התל-אביבית בהֶקשרים גילאים, מרחביים, אתניים, גופניים ו/או משתנים סוציו-דמוגרפיים אחרים. בכנס ננסה לבחון כיצד ה"קהילה" שלַרוב נוהגים/ות להתייחס אליה כאל מִקשה זהותנית אחת שגבולותיה ברורים, איננה בהכרח כזו; אלא כוללת מגוון עשיר של זהויות ומיקומים חברתיים, תרבותיים וקיומיים.
נשמח לקבל תקצירי מחקרים, שיש להם קשר או השקה לסוגיות אלו. למשל: להטב"ק קשישים/ות, עניים/ות, נכות/ים, בפריפריה הגיאוגרפית ו/או החברתית וכיוצא באלו. התקציר יעמוד על 250 – 300 מילים ויכלול רקע תיאורטי, מטרה או שאלת מחקר, שיטת מחקר, ממצאים ודיון. בנוסף, יש לשלוח ביוגרפיה קצרה (4-5 משפטים). התאריך האחרון למשלוח התקציר הוא 10 באוקטובר, 2020.
להגשת התקציר ולשאלות נוספות אפשר לפנות לגילי הרטל, התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן, gilly.hartal@biu.ac.il או לעדי מורנו, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, adimoreno@gmail.com

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה