< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: משרה תקנית בביה"ס לעבודה סוציאלית [העברית, ירושלים] דדליין=27.10.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0091218/

האוניברסיטה העברית בירושלים

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע”ש פאול ברוואלד

קול קורא להגשת מועמדות למשרה תקנית בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית לשנת הלימודים תשפ״ב 2021-2022

דרישות מוקדמות:

 תואר דוקטור בעבודה סוציאלית או בתחומים משיקים

 השתלמות פוסט-דוקטורלית בחו”ל או לימודים לתואר מתקדם בחו”ל

 ניסיון מחקרי מוכח

 ניסיון בהוראה אקדמית, יתרון

המועמדים/ות יבחנו על פי קריטריונים של מצוינות אקדמית, יכולת הוראה ומחקר והרלוונטיות של תחום מומחיותם לצרכי בית הספר. בין השאר בית הספר מחפש מועמדים/ות המתמחים/ות בתחומי הגיל הרך או הבריאות.

הליכי המינוי ייעשו בהתאם לנהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה העברית, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים ולפי שיקול דעתם. הדרגה האקדמית תקבע על פי כישורי המועמד/ת.

המועמד/ת יידרש/תידרש לפתח מחקר עצמאי, להורות בעברית, להנחות תלמידים לתארים מתקדמים, לגייס מענקי מחקר מקרנות מחקר תחרותיות, להפגין מנהיגות מדעית וחברתית, ולהשתלב בפעילות בית הספר.

המעוניינים/ות מתבקשים/ות לכלול בפנייתם/ן את הפרטים הבאים:

  1. קורות חיים מפורטים ורשימת פרסומים מלאה בהתאם להוראות באתר המזכירות האקדמית של האוניברסיטה העברית. להנחיות באתר אנא לחצו כאן:

https://academic-secretary.huji.ac.il/sites/default/files/acs/files/nispach_tet.pdf

שימו לב, בעת הצגת הפרסומים שלכם, יש לכלול את ציון האימפקט פקטור (IF) של כתב העת, דירוג כתב העת מבין כתבי העת בתחום הרלוונטי, הרבעון שבו מתפרסם המאמר ומספר הציטוטים של המאמר (במידה ויש).

  1. ביוגרפיה מדעית והצהרת כוונות אקדמיות (עד 2 עמודים).
  2. רשימת תחומי עניין במחקר ובהוראה.
  3. תדפיסים של שלושה מאמרים נבחרים שישמשו להערכת ההישגים.
  4. שמות של שני/שתי אנשי/נשות אקדמיה (בארץ ובעולם) שהביעו את הסכמתם/ן לכתוב מכתבי המלצה (כולל כתובת מלאה, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני). אין צורך לצרף את ההמלצה, אלא רק להציג את השמות ופרטי הקשר.
  5. הערכות הוראה (סקרי הוראה), במידה ויש.
  6. המועמדים/ות המתאימים/ות יפגשו עם דיקנית בית הספר ,עם חברי/ות סגל וראשי תכניות הלימודים בבית הספר.
  7. המועמדים/ות המתאימים/ות יתבקשו להרצות בנושא מחקרם/ן בפני סגל בית הספר.

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות 27.10.20 (כולל)

להגשת מועמדות: http://ttp.huji.ac.il

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לדיקן המשנה מר אורי שגיא: oris@savion.huji.ac.il

Message publisher
אסנת נחום | רכזת ועדות אקדמיות דיקנט ביה"ס לעבודה סוציאלית ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים משרד 02-5881477 swdean@savion.huji.ac.il
Full address
ביה"ס לעבודה סוציאלית, האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added