< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // הארכה ועדכון // לכנס: דור ראשון להשכלה גבוהה: מבטים ביקורתיים [אונ' ת"א 04/21] דדליין חדש=1.12.20

Message URL: https://www.hum-il.com/message/0091216/

שימו לב!!

מועד הדדליין הוארך עד 1.12.20

תאריך הכנס השתנה ל- 18-19.4.21

הכנס יציין חמש שנים להווסדה של ׳הסדנה הביקרתית לדור ראשון להשכלה גבוהה׳.

 

“דור ראשון להשכלה גבוהה” (First Generation Students) הוא מונח שנטבע בארה”ב בשנות ה-1960 ומתייחס לראשונים ממשפחתם ללמוד בקולג’. בהקשר האמריקאי מדובר לרוב באוכלוסיות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך המגיעות מהשוליים החברתיים, כמו מהגרים ואנשים בעלי זהות אתנית מובחנת (ובפרט People of color). המונח נפוץ במחקר על ניעות חברתית ונגישות להשכלה גבוהה וכן במסמכי חזון של מוסדות להשכלה גבוהה (Mission Statements) המבטאים מחויבות לאחריות חברתית ולמדיניות מגוון (diversity). מטרת מדיניות זו להתגבר על היסטוריה של הדרה וגזענות ממוסדת, ובהקשר זה לקטגוריה של “דור ראשון להשכלה הגבוהה” תפקיד מעשי חשוב.

למרות השינויים שחלו בה בעשורים האחרונים, האקדמיה הישראלית עודה משקפת את יחסי הכוח בין קבוצות בחברה ובולט בה במיוחד אי השוויון בין מזרחים ואשכנזים ובין ערבים ויהודים. בניגוד למוסדות מקבילים בעולם, בישראל לא מיושמים מנגנונים להתמודדות עם אפליה והדרה היסטוריים, וגם המודעות לערכים ליברליים בסיסיים נמוכה. גם הקטגוריה ״דור ראשון להשכלה גבוהה״ אינה שגורה בישראל, ולא נעשה בה שימוש במדיניות החינוך הגבוה להתמודדות עם מנגנוני אפליה.

בכנס זה אנו מעוניינות להרחיב את המחשבה על המושג ״דור ראשון להשכלה גבוהה״ ולבחון את משמעויותיו השונות. באמצעות המושג נבקש לפתח חשיבה ביקורתית על החברה והאקדמיה בישראל, כמו גם על ריבוי זהויות והצטלבויות בין מיקומים מעמדיים, מגדריים, אתניים, לאומיים, גופניים ומיניים. הכנס יעמיד במרכזו את שאלת האחריות הציבורית של מוסדות האקדמיה בישראל ויעלה על סדר היום את הצורך הדחוף בקידום מדיניות שוויון. נבקש להבין כיצד ניתן להיעזר בקטגוריה דור ראשון להשכלה גבוהה לקידום מדיניות כזו ומהם רבדי המשמעות שלה כקטגוריה סוציולוגית, כמושג תיאורטי פילוסופי וכמונח מעשי מתחום מדיניות החינוך. המושג “דור ראשון להשכלה גבוהה” התברר כעשיר וכבעל פוטנציאל רחב במיוחד בהקשר הישראלי, על בסיס הניסיון שצברנו בהפעלת הסדנה לדור ראשון, שהכנס יציין חמש שנים לקיומה. הסדנה המתקיימת במרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב חותרת לתת מענה לתלמידות ולתלמידי מחקר המעוניינים להשתלב באקדמיה תוך בחינה ביקורתית של השדה האקדמי. במהלך חמשת שנות פעילותה סייעה הסדנה למשתתפות ולמשתתפים בה להתמודד עם מצוקות והתלבטויות המטרידות אותם באמצעות למידה קבוצתית, פיתוח מיומנויות אקדמיות, ליווי וחניכה. במהלך הסדנה אנו מתמודדות עם שאלות הנוגעות לאפשרות ליצור מרחב בטוח של רפלקסיה וסולידריות פוליטית במוסד האקדמי ולחבר בין מי שבאות מרקעים שונים. נורמות וכללים אקדמיים שאינם מדוברים ואמורים להיות ״מובנים מאליהם״ נידונים בצוותא ועומדים במוקד דיון ביקורתי. סוגיות דומות שעולות במהלך העבודה מעוררות גם שאלות תיאורטיות, כמו שאלות העולות סביב המתח הלא פתור בין הצורך במדיניות מגוון לבין פיצול יתר בין קטגוריות של מוצא וזהות; השלכות שליליות שעלולות להיות להעדפה מתקנת, לתיוג ולעבודת מגוון; אתגרים העולים מן היחסים הפרובלמטיים בין המוסד האקדמי וקבוצות שוליות באקדמיה; המחירים האישיים, המשפחתיים והקהילתיים שאותם גובה הניעות החברתית ועוד. סוגיות אלה ואחרות מחייבות אותנו ללמידה בלתי פוסקת מניסיון הקבוצות השונות באקדמיה ומפנות תשומת לב למתח שבין פעולה ממוסדת לבין פעולה חתרנית.

 

אנו מזמינות אקדמאים ואקדמאיות ״דור ראשון״, וכאלו שלא, חוקרות וחוקרים מדיסציפלינות שונות, אקטיביסטיות, אנשי ונשות חינוך, אמניות ואמנים לחשוב ולשתף בתובנותיהן על סוגיות אלה ואחרות:

– כיצד מוגדר המושג ״דור ראשון להשכלה גבוהה״ בעולם ובישראל?

– מה קורה לקטגוריה החברתית ״דור ראשון״ כאשר היא מיובאת מהאקדמיה המערבית לישראל? האם השימוש בקטגוריה ״דור ראשון״ מסייע להשתקת הדיון בשוליותם של מזרחים באקדמיה הישראלית והעדר מגוון בסגל ההוראה, או שיש למושג פוטנציאל לאתגר את השיח?

– באיזו מידה ״דור ראשון״ מאפשר לבטא את מגוון החוויות של קבוצות מודרת באקדמיה ואת מי הוא מדיר?

– מהן החוויות המשותפות לדור ראשון בהקשר הישראלי והאוניברסלי, ואיזו פוליטיקה יכולה לצמוח מההעדר המשותף?

– האם המודל של הסדנה הביקורתית מסייע למאבק נגד אפליה והדרה באקדמיה?

– כיצד יש להבין את שיח ה״מגוון״ ההולך ומתפתח, מהם אופקי המאבק ואתגריו?

– האם המושג ״דור ראשון״ נוכח באופן ישיר או עקיף בתרבות, באמנות, בספרות ובשירה הישראלית?

 

מארגנות הכנס:

אפרת בן שושן גזית, דוקטורנטית בתוכנית למגדר בבית הספר ללימודי תרבות, אוניברסיטת תל אביב

רוויטל מדר, דוקטורנטית ללימודי תרבות, האוניברסיטה העברית

 

ועדת ההיגוי: פרופ’ אורלי בנימין (אוניברסיטת בר אילן), אריס בשארה (אוניברסיטת תל אביב), פרופ’ הנרייט דהן-כלב(אוניברסיטת בן גוריון), סוזי בן דורי (אוניברסיטת תל אביב), ד”ר הילה דיין (יוניברסיטי קולג׳ אמסטרדם), ד”ר לין חלוזין-דברת (אוניברסיטת תל אביב), שלומית שמחי-מאברוב (אוניברסיטת תל אביב)

 

הצעות יש לשלוח לכתובת המייל:

First.Gen.Conf@gmail.com

לא יאוחר מה- 15 בנובמבר 2020. 1 בדצמבר 2020.

Message publisher
אפרת בן שושן גזית efigazit@gmail.com
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added