< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // תזכורת // לכנס: כנס בינלאומי במלאות מאה שנה להולדתו של אלבר ממי ולציון שנה לפטירתו [יד בן צבי, ירושלים 05/21] דדליין=1.11.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0083003/

כנס בין-לאומי במלאות מאה שנה להולדתו של אלבר ממי ולציון שנה לפטירתו

Le centenaire d'Albert Memmi

 

אלבר ממי, סופר, סוציולוג, פילוסוף ואינטלקטואל המעורב בחיים הציבוריים, עשה את דרכו מהרובע היהודי בתוניס בעשור השלישי של המאה העשרים אל פסגת ההשפעה שאליה יכול חוקר והוגה דעות להגיע. מעגלי הפעילות וההשפעה שלו הלכו והתרחבו לאורך השנים: מהחברה היהודית בתוניסיה אל המאבק לעצמאות המגרב ומשם אל החברה הצרפתית ואף מעבר לה. נושאי הדיון והעיסוק של ממי התרחבו גם הם; חוויות הילד, שגדל כנער בחברת מיעוט יהודית תחת שלטון קולוניאלי צרפתי ובחברת רוב ערבית, עיצבו את האופן שבו התבונן על החברה היהודית בצפון אפריקה, על הקולוניאליזם ועל העולם בעידן הפוסט-קולוניאלי. בהגותו של ממי ובתפיסותיו באשר לקיום היהודי בעידן המודרני, כמו גם בראייתו את המאבקים הלאומיים לעצמאות, באו לידי ביטוי מגוון מקורות ההשראה שלו: המסורת והחברה היהודית בתוניסיה, המאבק האנטי-קולוניאליסטי וההגות הצרפתית והאירופית.

 

מכון בן-צבי בירושלים מארגן כנס בינלאומי שיוקדש להיבטים הרבים והמגוונים של יצירתו של אלבר ממי. אנו פונים לציבור החוקרים להציע נושאים להרצאות שידונו בכנס בתחומים כגון:

  1. יצירתו הספרותית: תכנים, סמלים ואופני הכתיבה
  2. יומנים אישיים – נרטיבים אישיים ואוניברסליים
  3. ממי והיהודים בעולם המודרני: התמודדותו של היהודי בעולם המשתנה
  4. הקהילה היהודית בתוניסיה ביצירתו של אלבר ממי: אתמול, היום ומחר
  5. המלחמות על פי אלבר ממי: מלחמת העולם השנייה, הדה-קולוניזציה, ישראל ופלסטין
  6. פועלו של ממי לנוכח הקולוניאליזם והפוסט קולוניאליזם
  7. בין יהודים לערבים
  8. מאבקים לאומיים בעולם הקולוניאלי
  9. חילון ומסורת
  10. תיאוריות של תלות (למשל: נשלטים פסיכולוגיים, אידיאולוגיים, דתיים, רפואיים, חינוכיים)

 

הוועדה תבחר בהצעות שיש להן קשר ישיר עם פועלו והגותו של אלבר ממי.

הכנס יתקיים במכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח בירושלים בימים ראשון-שלישי, י״ב-י״ד בסיוון תשפ״א, 25-23 במאי 2021.

לוח זמנים: יש לשלוח את כותרת ההרצאה המוצעת בלוויית תקציר יש לשלוח עד לתאריך י״ד בחשוון תשפ״א, 1 בנובמבר 2020 לכתובת <efrate@ybz.org.il>. תשובות תימסרנה עד לתאריך י״ז בטבת תשפ״א, 1 בינואר 2021.

 

הוועדה האקדמית של הכנס:

פרופ׳ עפרה תירוש-בקר, פרופ׳ נעם סטילמן, פרופ׳ גי דגה, פרופ׳ חיים סעדון, ד״ר חנן חריף

מרכזת הכינוס: גב׳ אפרת אבן

מפרסם ההודעה
אפרת אבן Efrat Even רכזת מנהלה Administrative Coordinator מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח The Ben-Zvi Institute טל: 02-5398844 tel: פקס: 02-5612329 fax: mbz@ybz.org.il
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה