< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // הארכה // פרס היימן לחוקר/ת בכיר/ה על חדשנות בחקר תולדות עם ישראל [ישראל וחו"ל] דדליין חדש=29.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0082620/

מרכז זלמן שזר מתכבד להזמין חוקרים וחוקרות מישראל או מחו"ל, להגיש מועמדות לקבלת פרס לזכר יובל היימן ז"ל לשנת תש"ף. הפרס יוענק לחוקר/ת בכיר/ה אחת לשנה על חדשנות מחקרית פורצת דרך בתחום תולדות עם ישראל בחמש השנים שקדמו להענקת הפרס.
– גובה הפרס יהיה 20,000 ₪.
– חוקרים רשאים להציע את עצמם לפרס או להציע חוקר אחר זולתם.
– הגשת מועמדות תכלול את המסמכים הבאים:
א. קובץ תולדות חיים (מדעי( הכולל: רשימת פרסומים:
i. רשימת פרסומי מאמרים מחולקת לפי שתי קטגוריות: מאמרים בכתבי עת מדעיים ומאמרים בספרים.
ii. רשימת ספרים (כולל מו״ל).
iii. רשימת ספרים בעריכה או בעריכה משותפת (כולל מו״ל).
ב. סיכום של החדשנות המדעית בחקר ההיסטוריה היהודית בחמש השנים האחרונות (שני עמודים).
ג. פרטים נוספים (באם ישנם):
i. מספר תלמידי המחקר (מסטרנטים, דוקטורנטים).
ii. מענקי מחקר יוקרתיים.
iii. תפקידים במערכות כתבי עת אקדמיים ובאגודות אקדמיות ישראליות ובינלאומיות.
iv. הרצאות מיוחדות.
v. רשימת פרסים.
יש להגיש את המסמכים באמצעות טופס ההגשה שבקישור זה עד יום שלישי, י'א בתשרי תשפ"א, 29 בספטמבר 2020.
לפרטים ניתן לפנות לנעה פלר בדוא"ל:noa.fe@shazar.org.il
באחריות המגישים לוודא כי קיבלו לידיהם אישור מטעם מרכז שזר על קבלת החומרים.
מועד קיום טקס הענקת הפרס יפורסם בנפרד.
*************************************
פרס זה המשלב מצוינות באקדמיה ואהבת עם ישראל וארצו ותולדותיהם
מוענק לזכרו של יובל היימן ז״ל שהיה חייל ומפקד בצה״ל.
יובל מסר את חייו בגבורה למען עם ישראל וארץ ישראל בכ״ג בתמוז תשע״ד
ברצועת עזה במהלך מלחמת ׳צוק איתן׳ והוא בן 21 שנים.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJH9HQ17VRtQOOviOd_oFzk-r98sUiqNcdadVJM9bQvs2cFQ/viewform?usp=sf_link

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה