< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // הארכה // פרס: פרס היימן לחוקר/ת צעיר/ה בהסטוריה של עם ישראל [ישראל] דדליין חדש=29.9.20

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/0082600/

 

– עדכון תאריך הגשה –
פרס לזכר יובל היימן ז"ל לחוקר/ת צעיר/ה לשנת תש"פ
מרכז זלמן שזר מתכבד להזמין חוקרים וחוקרות בראשית דרכם להגיש מועמדות לקבלת פרס לזכר יובל היימן ז"ל לשנת תש"פ. הפרס יוענק לחוקר/ת צעיר/ה על עבודת דוקטורט פורצת דרך בשפה העברית שעניינה תולדות עם ישראל.
העבודה המצטיינת תיבחר ע"י ועדה אקדמית.
העבודה שתזכה בפרס תעובד על ידי המחבר/ת לספר אשר ייראה אור בהוצאת מרכז זלמן שזר בכפוף לאישור מערכת הפרסומים של המרכז .
הפרס בשווי 15,000 ₪ ישמש את הזוכה להוצאת העבודה לאור כספר ביכורים במרכז שזר.

ניתן להגיש עבודות שאושרו בשלוש השנים שקדמו למועד הוצאת הקול הקורא לפרס (אוגוסט 2020).
להגשת מועמדות יש להגיש את המסמכים הבאים, בפורמט PDF, באמצעות קישור זה.
• קורות חיים
• מכתבי שיפוט דוקטורט והמלצות
• מכתב אישי המסביר את ייחודה של העבודה ואת תרומתה למחקר ולציבור הרחב.
ועדת הפרס שומרת לעצמה את הזכות לבקש עותק מודפס של עבודת הדוקטורט.

את החומרים יש לשלוח עד יום שלישי, י'א בתשרי תשפ"א, 29 בספטמבר 2020.
לפרטים ניתן לפנות לנעה פלר בדוא"ל: noa.fe@shazar.org.il

באחריות המגיש לוודא כי קיבל לידיו אישור מטעם מרכז שזר על קבלת החומרים.
מועד קיום טקס הענקת הפרס יפורסם בנפרד.

*************************************
פרס זה המשלב מצוינות באקדמיה ואהבת עם ישראל וארצו ותולדותיהם
מוענק לזכרו של יובל היימן ז״ל שהיה חייל ומפקד בצה״ל.
יובל מסר את חייו בגבורה למען עם ישראל וארץ ישראל בכ״ג בתמוז תשע״ד
ברצועת עזה במהלך מלחמת ׳צוק איתן׳ והוא בן 21 שנים.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePUQgKhHjq7lK0uo26lDzLPEuWPQ2EUPs_IUNFEwv9C92jvw/viewform?usp=sf_link

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה